Ponuka pracovného miesta - psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb Žilina


Ponúkame pracovnú pozíciu (zástup za MD) v oblasti manželského a rodinného poradenstva, náplňou pracovnej pozície je práca s rodinným systémom (v rozvode, pri problémoch vo výchove či problematických vzťahoch v rodine). Na pozíciu hľadáme kolegu s vysokoškolským titulom II. stupňa v odbore Psychológia, výhodou sú skúsenosti s prácou v poradenstve, no nie sú podmienkou.

Pracovnou náplňou na pozícií je vykonávanie odbornej psychologickej činnosti na pomoc dospelým klientom a ich rodinám nachádzajúcim sa v osobných alebo vzťahových krízových situáciách a problémoch (najmä v manželskom a rodičovskom vzťahu) prostredníctvom špeciálnych terapeutických techník a poradensko - psychologických postupov. Táto činnosť je súčasťou opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov a pozícia je súčinná s OSPODaSK.

Pozícia zahŕňa nasledovné kompetencie:

-samostatné poskytovanie komplexného psychologického poradenstva, psychoterapeutických a preventívno-

výchovných službieb v riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote,

partnerských a rodinných vzťahoch i v širšom sociálnoprávnom prostredí pre osoby, ktoré

vyhľadávajú psychologickú pomoc alebo službu z vlastného rozhodnutia,

-vykonávanie psychologických služieb pre klientov, ktorí boli doporučení v rámci opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately a to:

-na podporu plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi

rodičmi a deťmi, na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,

-rozvádzajúcim sa rodičom v záujme obnovy manželského vzťahu a v záujme predchádzania

nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,

-po rozvode manželstva poskytne alebo zabezpečí dieťaťu potrebnú psychologickú pomoc,

-poskytuje psychologické poradenstvo ženám ohrozeným násilím, ženám - obetiam násilia,

-vykonávanie psychologických služieb pre klientov na dožiadania súdu,

-samostatné vedenie skupín klientov - poradenské, terapeutické, výcvikové, preventívne, s využitím

relaxačných, komunikačných a iných odborných psychologických metód a postupov,

-vedenie záznamov o uskutočnených konzultáciách,

-zúčastňovanie sa aktivít ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov a povinnej supervízie.

Ide o pozíciu vedenú ako práca vo verejnom záujme.

Pokiaľ by ste o pozíciu mali záujem, resp. v prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľku odboru sociálnych vecí, JUDr. Katarínu Závodskú-Chalmovskú na maily Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk

« predchádzajúci príspevok
Párové poradenstvo
nasledujúci príspevok »
Supervízna skupina


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!