Hľadáme psychológa do CŠPP


Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu psychológ v Centre špeciálnopedagogického poradenstva Bytča (organizačná súčasť Spojenej školy internátnej).

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín nástupu: jún 2022, príp. podľa dohody.

Základné požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia,

bezúhonnosť,

zdravotná spôsobilosť,

znalosť práce s PC,

flexibilita, kreativita,

komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť.

Platové podmienky: – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na e-mailovú adresu: durajkova@szsibytca.sk najneskôr do 10.05.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.

« predchádzajúci príspevok
Zdieľanie terapeutického priestoru Košice
nasledujúci príspevok »
Seberozvojová skupina - Téměř anonymní dietáři


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!