Ponúkame spoluprácu terapeutom vo výcviku, ktorí hľadajú klientov.


Ponúkame spoluprácu terapeutom vo výcviku, ktorí hľadajú klientov.

Ambulancia klinickej psychológie Dss-MOST už niekoľko rokov realizuje projekt „PRO BONO psychoterapie“, ktorá je určená pre ľudí s duševnými poruchami, a pre ľudí ktorí majú nízky príjem a nemajú dostatočné finančné prostriedky na psychoterapiu (napr. invalidní dôchodcovia). Minimálny manipulačný poplatok je určený na pokrytie prevádzkových nákladov projektu, ktorý uhrádza klient.

Podmienkou poskytovania PRO BONO psychoterapie je:

• terapeut je zaradený do psychoterapeutického výcviku,

• donesie potvrdenie zo svojho inštitútu, že môže poskytovať psychoterapiu a pracuje pod supervíziou v rámci svojho výcviku,

• podpíše dobrovoľnícku zmluvu Domu sociálnych služieb MOST, n.o.

• a dodržiava pravidlá projektu PRO BONO psychoterapie, s ktorými sa vopred oboznámi.

Ambulancia klinickej psychológie Dss-MOST vám zabezpečí:

• klientov, ktorí nás kontaktujú a my mu sprostredkujeme prvé informácie ohľadom psychoterapie, následne zabezpečíme prvé stretnutie s PRO BONO terapeutom,

• PRO BONO terapeut si môže hľadať klientov aj po vlastnej línii a poskytovať mu psychoterapiu cez našu ambulanciu,

• priestory sedení na Haanovej 10 v Bratislave,

• potrebné tlačivá ako kontrakt psychoterapie PRO BONO a informovaný súhlas,

• odborný zástupca Vám potvrdí psychoterapeutickú prax poskytovanú v našom zariadení.

Ak máte záujem, ste z Bratislavy a okolia a potrebujete získať skúsenosti s rôznymi typmi klientov, tak nás kontaktujte na e-mail: psychologicka.ambulancia@dss-most.sk.

Tešíme sa na spoluprácu.

Mgr. Anna Paulovičová

Odborná zástupkyňa

Haanova 2694/10

851 04 Bratislava – Petržalka

« predchádzajúci príspevok
zážitkový kurz Sila Hnevu
nasledujúci príspevok »
Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!