Bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo


Dobrý deň,

v rámci európskeho projektu poskytujeme bezplatné poradenstvo jednotlivcom a rodinám. Projekt Rodinné poradne (www.rodinnaporadna.gov.sk/) nadväzuje na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od r. 1971 do r. 2005. Poradne v rámci pilotného projektu vznikli v piatich mestách na Slovensku, jedným z nich je Žilina. Poradne nefungujú na princípe spádovosti, naopak, môžu nás navštíviť klienti aj zo širšieho okolia.

Poskytujeme bezplatné psychologické, sociálne a právne poradenstvo.

V oblasti psychologického poradenstva sa zameriavame na:

• Partnerský vzťah (napr. nedorozumenia, hádky, odcudzenie, zvažovanie o odchode zo vzťahu...)

• Vzťahy v rodine (napr. medzigeneračné problémy, narušené vzťahy, výchovné problémy...)

• Iné vzťahové problémy (napr. na pracovisku, v škole, medzi kamarátmi...)

• Osobnú problematiku (napr. vyrovnávanie sa s opustenosťou, voľba životného partnera, sebarozvoj...)

Za sociálne poradenstvo sa venujeme prevažne nasledovným oblastiam:

• Poradenstvo pri manželských či partnerských a rodinných problémoch

• Poradenstvo v oblasti štátnych a sociálnych dávok a príspevkov

• Poradenstvo pri rodinných vzťahových problémoch (problémy v spolunažívaní rodiny – manželia/partneri, st. rodičia a deti, vrátane intervencie v rodine)

V rámci právneho poradenstva sa venujeme najmä nasledujúcim témam:

• Riešenie predrozvodovej alebo predrozchodovej aj porozvodovej alebo porozchodovej situácie

• Poradenstvo v súvislosti s úmrtím rodinného príslušníka

• Poradenstvo k aktuálnym právnym problémom klienta

« predchádzajúci príspevok
Poskytovanie bezplatného poradenstva
nasledujúci príspevok »
I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!