Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Bratislava V


Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Bratislava V

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga.

Jedná sa o čiastočný úväzok, v budúcnosti je možné jeho navýšenie na plný úväzok.

Náplň práce:

Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so zdravotným postihnutím, poradenstvo pre zákonných zástupcov, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov a školských podporných tímov, reedukácie, posudzovanie školskej spôsobilosti.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore:

špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.

Ďalšie požiadavky:

Ukončené vzdelávanie v metódach, ako je Sindelar, Eľkonin, senzorická integrácia, snoezelen, prípadne logopedické vzdelávanie je výhodou

Predpokladaný termín nástupu:

01.09.2024 alebo podľa dohody.

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 15.05.2023 na e-mail: majerova@cpppap-ba5.sk

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania im bude oznámené písomne.

Kontakt pre bližšie informácie:

Ing. Alena Majerová, personalistka; tel: 02/48208119

« predchádzajúci príspevok
Psychológ, psychoterapeut - Nové Mesto nad Váhom
nasledujúci príspevok »
Úvod do biodynamických masáží (Brno)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!