Ponuka práce – Psychológ v CPP Zvolen elokované pracovisko Krupina


Centrum poradenstva a prevencie Zvolen, Dukelských hrdinov 44 - elokované pracovisko Krupina, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa.

Náplň práce:

Odborná pracovná činnosť :

V oblasti identifikácie a diagnostiky vývinových a individuálnych charakteristík, špecifík psychologického vývinu žiaka a sociokultúrneho kontextu vývinu dieťaťa a žiaka.

V oblasti plánovania a projektovania individuálnej a skupinovej psychologickej činnosti

V rámci psychologického poradenstva

Pri preventívnej činnosti

V oblasti psychoterapie

Administratívna činnosť.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore:

psychológia

Predpokladaný termín nástupu:

01.09.2024 alebo podľa dohody.

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 28.06.2024 na e-mail: cpppapzv.ekonom@gmail.com

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania im bude oznámené písomne.

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr.Mgr. Beata Grassl - riaditeľka; tel: 045/5479590

« predchádzajúci príspevok
Rozšírenie tímu v ambulancií klinickej psychológie a psychoterapie Žilina
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce – Psychológ v CPP Zvolen elokované pracovisko Zvolen Lihoveckého 12


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!