Ponuka práce - Psychológ na elokovanom pracovisku Žehrianska 9, v CPP Bratislava V.


Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológ na elokovanom pracovisku Žehrianska.

Jedná sa o skrátený pracovný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,

 prax minimálne 1 rok.

Náplň práce:

Psychologická diagnostika pre deti a žiakov od raného veku po ukončenie prípravy na povolanie. Veľkú časť klientov tvoria deti a žiaci so zdravotným postihnutím (MP, PAS, NKS). Popri diagnostike psychológ poskytuje aj poradenstvo, odborné individuálne, poprípade aj skupinové intervencie.

Vítané je vzdelávanie v psychoterapeutickom výcviku.

Predpokladaný termín nástupu:

01.09.2024

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 28.06.2024 na e-mail:

majerova@cpppap-ba5.sk

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt pre bližšie informácie:

Ing. Alena Majerová, PaM; tel: 02/48208119

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce - Psychológ v CPP Bratislava V.
nasledujúci príspevok »
Stimulačný program MIRABILIS pre LETNÉ ŠKOLY a detské TÁBORY


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!