Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Zvolen


Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Zvolen

Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Zvolen

Centrum poradenstva a prevencie Zvolen Dukelských hrdinov 44 – , Elokované pracovisko Lihoveckého 12 960 01 Zvolen , príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga.

Jedná sa o plný úväzok zatiaľ na dobu určitú do 31.08.2025 s možnosťou predĺženia .

Náplň práce:

Špeciálno-pedagogická diagnostika detí a detí so zdravotným postihnutím, poradenstvo pre zákonných zástupcov, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov a školských podporných tímov, reedukácie, posudzovanie školskej spôsobilosti.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore:

špeciálna pedagogika

Ďalšie požiadavky:

Predpokladaný termín nástupu:

03.09.2024

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 26.07.2024 na e-mail: cpppapzv.ekonom@gmail.com

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania im bude oznámené písomne alebo telefonicky .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Mgr. Beata Grassl tel. : 045/547 95 90

« predchádzajúci príspevok
Úvod do body-psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce-psychológ v Reedukačnom centre Zlaté Moravce


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!