Zvýšenie šancí pracovného uplatnenia ľudí s postihnutím


Občianske združenie BOL RAZ JEDEN ČLOVEK
Vazovova 7, 811 07 Bratislava
Združenie na podporu samostatnosti, integrácie a sebarealizácie ľudí s postihnutím.

ZVÝŠENIE ŠANCÍ PRACOVNÉHO UPLATNENIA ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM

OZ Bol raz jeden človek s podporou Krajského školského úradu v Bratislave realizuje projekt „Špeciálne pracovné kurzy pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre ľudí s autizmom“, ktorého ťažiskom je podpora sociálnej a pracovnej integrácie prostredníctvom pracovnej prípravy v oboroch:

• pomocný kuchár/-ka
• čašník/-ka
• pomocný pekár/-ka, cukrár/-ka
• pomocný záhradník/ záhradníčka
• keramik/ keramička
• pracovník/ pracovníčka v oblasti upratovacích služieb

Kurzy sú určené pre žiakov (od 16 rokov) navštevujúcich Špeciálne základné školy variantu A, B resp. C alebo Praktické školy, či OU v Bratislavskom samosprávnom kraji. Rovnako sú určené aj pre absolventov týchto škôl, ktorí v súčasnosti navštevujú Domov sociálnych služieb, alebo sú doma – nezamestnaní.

Kurzy sú bezplatné a sú realizované od januára – februára 2008 do novembra 2008. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát. Súčasťou projektu je aj hľadanie práce pre absolventov kurzu.

Projekt je podporený v rámci operačného programu JPD NUTS II BA Cieľ 3 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Podrobnejšie informácie o kurzoch (miesto, čas, trvanie, priebeh kurzu apod.) Vám radi poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch:

Helena Kusá 0949720991
Róbert Oreský 0949720992
Eva Rolínová 0907611148
ozclovek@gmail.com
« predchádzajúci príspevok
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
nasledujúci príspevok »
Rytmika v muzikoterapeutickej praxi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!