Komunitný tréningový bytByť človek s mentálnym postihnutím, či s Aspergerovým syndrómom znamená, byť viac či menej závislým na svojom okolí. Pričom miera jeho závislosti, resp. samostatnosti závisí od stupňa postihnutia, od individuálnych daností, od životného štýlu rodiny a od spôsobu výchovy (inštitucionálnej i rodinnej). Zvládnutie pre nás tak samozrejmých činností, ako je napr. nakupovanie, cestovanie, či varenie (príprava jednoduchých jedál), si vyžaduje u ľudí s mentálnym postihnutím a u ľudí s Aspergerovým syndrómom dôsledný a pravidelný nácvik. To znamená, ak je našim zámerom dosiahnuť u nich maximálne možnú úroveň samostatnosti, musíme im vytvoriť vhodné podmienky a poskytnúť dostatočnú podporu. Zároveň je veľmi dôležité, aby mali možnosť svoje nadobudnuté zručnosti uplatniť. To znamená, že rodina a ich najbližšie okolie musí byť presvedčené, že má zmysel zapájať ich do chodu domácnosti, i keď si to často krát vyžaduje veľa času i energie. Ak v tom vytrvajú, uľahčia život nie len sebe, ale v konečnom dôsledku aj svojmu dieťaťu s postihnutím.

O podporu samostatnosti a integrácie sa snaží aj občianske združenie OZ Bol raz jeden človek, ktoré v rámci projektu „Komunitný tréningový byt“, umožňuje mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a s Aspergerovým syndrómom sa nielen stretávať a vytvárať si nové kamarátstva, ale zároveň v rámci rôznych aktivít osvojiť si mnohé zručnosti potrebné pre život. Komunitný tréningový byt predstavuje akýsi „otvorený priestor“, priestor, kde sa môžu spolu stretávať ľudia s postihnutím i bez, osobní asistenti, študenti a všetci, kto chcú, a spoločne tráviť svoj voľný čas, či už pravidelne, alebo len príležitostne a učiť sa variť, robiť si domáce úlohy, hrať sa, pracovať na počítači, kresliť, maľovať, relaxovať, a vôbec stretávať sa s kamarátmi…

Komunitný tréningový byt sa nachádza na Vazovovej ulici 7 v Bratislave. Jeho súčasťou je aj knižnica zameriavajúca sa na problematiku mentálneho postihnutia a porúch autistického spektra, ktorá slúži pre potreby všetkých, ktorí sa chcú o tejto problematike dozvedieť viac. Knihy je možné si bezplatne vypožičať, alebo študovať priamo na mieste.

Ak ste rodičom dieťaťa s mentálnym postihnutím, či s Aspergerovým syndrómom, alebo ste jeho osobným asistentom, resp. asistentkou a chcete, aby spoznalo nových kamarátov (s postihnutím i bez) a zároveň sa naučilo novým veciam (napr. uvariť si puding, praženicu apod.), tak nás prosím skontaktujte na telefónom čísle 0949720992, alebo e-mailom ozclovek@gmail.com.

Projekt „Komunitný tréningový byt“ realizuje OZ Bol raz jeden človek vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank (Slovakia) a.s.
« predchádzajúci príspevok
Letní škola: Učitel třetího tisíciletí
nasledujúci príspevok »
Umění terapie - výcvik v systemickej terapii


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!