Motivačné centrum NezábudkaV máji sa začína tretí program v Motivačnom centre NEZÁBUDKA

MOTIVAČNÉ CENTRUM NEZÁBUDKA v Lige za duševné zdravie SR dáva príležitosť pre ďalší rozvoj ľuďom s duševnými poruchami, ich príbuzným, ale aj profesionálom v pomáhajúcich profesiách. Motivačné centrum má tri programy: PODPORA, OPEN ART a KONTINUÁL a môže sa prihlásiť každý.

PROGRAM PRE PRÍBUZNÝCH

Pri liečbe duševného ochorenia je veľmi dôležitá spolupráca medzi chorým, lekárom a rodinou. Príbuzní sú tiež „zasiahnutí“ chorobou svojho blízkeho a tiež potrebujú podporu. Môžu mať pocit viny, hnevu, bezmocnosti, strachu. S týmito pocitmi sa s chorým nemôžu podeliť, ale nie je správne sa s nimi uzatvárať, je dobré sa zdôveriť s nimi odborníkovi, alebo sa podeliť o skúsenosti a pocity s príbuznými iných chorých. V Programe Podpora sa stretávajú každý mesiac príbuzní, priatelia a známi duševne chorých ľudí, ktorí sa môžu zorientovať v ochorení (ako vzniká, ako sa prejavuje, o prognóze, dôsledkoch), môžu sa poradiť o správaní sa k svojmu duševne chorému príbuznému. Získavajú informácie o možnostiach odbornej pomoci a z oblasti sociálno - právneho poradenstva.

Stretnutia sa konajú každú poslednú stredu v mesiaci v Lige za duševné zdravie v Petržalke. Najbližšie stretnutie je 28. mája 2008 na tému: „O liekoch a liečbe“.

PROGRAM PRE ĽUDÍ S DUŠEVNÝM OCHORENÍM

V Programe Open - Art sa dvakrát za mesiac môžu stretnúť záujemcovia - ľudia s duševnými problémami, ktorí majú záujem o výtvarné aktivity. Môžu ho navštíviť podľa vlastného záujmu jednorazovo aj pravidelne. Cieľom otvoreného štúdia je rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie pod odborným vedením profesionálnych výtvarníkov (Vladimír Kordoš, Dušan Nagel, Igor Minárik) a sociálneho pracovníka. Okrem týchto výtvarných ateliérov, určených hlavne pre bratislavčanov, pripravujeme každý mesiac víkendové výtvarné workshopy určené pre mimobratislavských záujemcov.

Stretnutia v rámci programu Open Art sa konajú každý prvý a posledný štvrtok v mesiaci. Najbližšie stretnutie bude 29. mája.

Víkendové výtvarné workshopy (pre mimobratislavských) sa konajú vždy v posledný víkend v mesiaci. Cestovné a ubytovanie Liga účastníkom hradí. V sobotu vždy účastníci navštívia výstavu vo vybranej bratislavskej galérii a v nedeľu tvoria na základe takto získaných inšpirácií. Realizujú sa aktivity zamerané na prácu s tušom, farbami, ceruzkou, na kreslenie podľa predlohy, abstrakcie, krajinky, figurálna tvroba, portréty, koláže. Najbližší víkendový workshop bude 24.-25. mája 2008.

PROGRAM PRE ODBORNÍKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

V rámci programu Kontinual ponúka Liga vzdelávacie víkendové workshopy pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov) z celého Slovenska.

10. mája sa začína prvé víkendové školenie v priestoroch LDZ SR na témy „Sociálne projektovanie“ a „Case manažment“. Vzdelávanie je určené pre sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia v oblasti duševného zdravia. Školenie je bezplatné a absolventi dostanú osvedčenie. Ubytovanie a cestovné mimobratislavským účastníkom hradíme. Prednášať budú : Mgr. Elena Kopcová, ktorá vyučuje na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Mgr. Viera Nogová, socioterapeutka a klinická sociálna pracovníčka z FNsP Bratislava-Ružinov.

Vzdelávanie psychológov a psychiatrov plánuje Liga za duševné zdravie SR v septembri 2008. Všetky informácie a kontakty, aby ste sa mohli aj Vy prihlásiť nájdete na www.dusevnezdravie.sk.

Všetky programy Motivačného centra Nezábudka sú otvorené a pre účastníkov b e z p l a t n é .

Projekt je podporený farmaceutickou firmou S e r v i e r .

Kontakt:

Ing. Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02/6353 7089, 0903 / 65 85 95
olga.valentova@dusevnez.sk, www.dusevnezdravie.sk
« predchádzajúci príspevok
Ako žiť svoj sen , coaching samého seba
nasledujúci príspevok »
problem s vychovou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!