Eva Bedejová

<< Marianna Becker <<  >> Vlado Bednar >>

3 príspevky

HANDLE prístup

Články, Eva Bedejová
Kedy: 15. 10. 2008
Články

HANDLE – Holistic Approach to NeuroDevelopment & Learning Efficiency – holistický prístup k neurovývoju a efektivite učenia. HANDLE je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia (dyslexia, dysgrafia), porúch pozornosti, ADHD, porúch vývoja reči, porúch pamäti, porúch ...

Zruš záložku | # zobrazení: 12839

Poď sa so mnou hrať

Inzercia, Eva Bedejová
Kedy: od 12. 9. 2005 do 12. 9. 2006
Inzercia

"Ahoj. Volám sa Paulínka. Mám päť rokov a som autistka. Nerozprávam, ale dohovorím sa s každým. Chcem však povedať veľa slov a budem rada, ak mi pomôžeš naučiť sa tie prvé." Podobne sa môže prihovárať naša autistická dcéra budúcim dobrovoľníkom domáceho terapeutického programu Son-Rise. ...

Zruš záložku | # zobrazení: 5868

Son-Rise program

Články, Eva Bedejová
Kedy: od 12. 9. 2005 do 12. 9. 2006
Články

Son-Rise program je program domáceho vzdelávania ľudí s autizmom a inými vývinovými poruchami. Son-Rise sa nepozerá na autizmus ako na neschopnosť ľudí komunikovať, učiť sa, mať predstavivosť a pod. Základný problém vidí v tom, že ľudia s autizmom sa uzatvárajú do vlastného sveta, kde strácajú možnosť niečo sa naučiť a rozvíjať. Son-Rise je terapia orietovaná na dieťa, učí rodičov prijať a ...

Zruš záložku | # zobrazení: 10149


Najnovšie komentáre ku príspevkom od: Eva Bedejová

Eva Bedejová 21. 10. 2008 08:54:03

HANDLE prístup pomohol mojej dcére s nočným pomočovaním behom necelých troch mesiacov. Predtým bola niekoľko rokov neúspešne liečená na detskej nefrológii, preto sme liečbu ukončili.

Ďalšia dcéra - nerozprávajúca autistka - sa trošku pohla s rečou. Zdá sa, že už vie povedať ma-ma vtedy, keď to potrebuje a chce. Čiže začína prelamovať tú bariéru, o ktorej hovorila Donna Williamson (nadaná autistka) - vedomie a úmysel brzdia mechanizmy.


Anna Vozárová 20. 10. 2008 12:25:05

Príspevok hodnotím velmi pozitívne už len z toho dôvodu, že je zdôrarzňovaný celostný prístup k dieťaťu a potreba hľadania príčiny neštandardného správania dieťaťa. Metodika ma veľmi zaujala a chcela by som sa dozvedieť, či sú konkrétne výsledky s uplatnením tohoto prístupu. VozárováNajnovšie komentáre od: Eva Bedejová

Eva Bedejová 21. 10. 2008 08:54:03

HANDLE prístup pomohol mojej dcére s nočným pomočovaním behom necelých troch mesiacov. Predtým bola niekoľko rokov neúspešne liečená na detskej nefrológii, preto sme liečbu ukončili.

Ďalšia dcéra - nerozprávajúca autistka - sa trošku pohla s rečou. Zdá sa, že už vie povedať ma-ma vtedy, keď to potrebuje a chce. Čiže začína prelamovať tú bariéru, o ktorej hovorila Donna Williamson (nadaná autistka) - vedomie a úmysel brzdia mechanizmy.