Kresba postavy - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 7. 6. 2012 do 8. 6. 2012


Obsah kurzu

  • možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike
  • základné princípy interpretácie kresieb
  • možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny)
  • konfrontácia s testom stromu
  • výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu)
  • administrácia
  • postup pri interpretácii
  • hľadanie varovných signálov psychickej lability v kresbe („chybné úkony“ typické pre rôzne druhy psychických porúch). 

Popis metódy

Kresba postavy (figure drawing test  - FDT, základným východiskom je práca H.J. Baltruscha) je kresebná projektívno-výrazová technika, vhodná ako pomocná metóda v diagnostike osobnosti dospievajúcich a dospelých, je vhodným doplnkom testu stromu. Okrem poradenstva sa často využíva aj v klinickej psychológii. Poskytuje pohľad na základné osobnostné charakteristiky, postoj k opačnému pohlaviu.

Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.

Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.

V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych kresieb alebo protokolov.

Termín

7.- 8. júna 2012

Miesto konania kurzu

Bratislava

Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).


Lektor

Zdeněk Altman

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

Kurzovné

Účastnícky poplatok  100 Eur.


Prihláška

Meno:
Dátum narodenia:

Profesia:
Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail):Organizátor

Občianske združenie Arte

www.arte-terapia.sk

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na


Mgr. Katarínu Probstovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Maniodepresivna psychoza
nasledujúci príspevok »
Komplex menejcennosti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!