Detsky ROR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 11. 2010 do 27. 11. 2010


                   Vážená kolegyňa, vážený kolega,

pozývame Vás na  odborný seminár

 

Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí

 

Lektor:                                   PhDr. Dana Krejčířová

Klinická psychologička a psychoterapeutka, lektorka, autorka a spoluautorka Detskej klinickej psychológie, Vývojovej psychológie, Psychologickej diagnostiky detí a dospievajúcich a iných.

 

Termín:    26.- 27.11.2010              Rozsah:  9:00 – 16:00

 

Cieľová skupina:      Kurz je určený pre psychológov. Je súčasťou ďalšieho vzdelávania klinických psychológov a Komorou psychológov je mu pridelených 14 kreditov /sústavné vzdelávanie/. Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/

 

Miesto konania:  DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, Poslucháreň č.1 /nachádza sa v komplexe areálu DFNsP v bloku ,,F”/.

 

Program a obsah seminára:      Zoznámenie sa s vývojovými aspektmi Rorschachovej metódy pri použití u detí od predškolského veku do adolescencie, špecifiká signovania a interpretácie výsledkov s prihliadnutím k vývojovým aspektom

1. časť: Zvláštnosti administrácie ROR u detí. Vývoj detských protokolov v predškolskom veku, vývojové štádia protokolov a ich vzťah k regresívnym fenoménom  u dospelých, určovanie vývojovej zrelosti, hĺbky  regresu či stupňa dezintegrácie; možnosti a hranice  kvalitatívneho  prístupu k interpretácii. Príklady klinického využitia ROR u detí predškolského veku

2. časť: Vývoj protokolov v školskom veku a dospievaní; možnosti kvantitatívneho hodnotenia a použitie noriem; interpretácia s ohľadom na vek a kognitívnu zrelosť; teória mysle; vývojové štádia.  Rozbor vybraných protokolov.

 

Účastnícky poplatok:       120 Eur 

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu 2746273653/0200  (VUB banka).  Variabilný symbol – 261110, špecifický symbol - uveďte Vaše rodné číslo,  aby bolo možné Vašu platbu identifikovať, konštantný symbol – 0308. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0905139486, e-mail: stefanvanko@gmail.com, prihlášky posielajte na mail alebo písomne na adresu Nejedlého 39, 84102 Bratislava  

 

                                                                                                  

« predchádzajúci príspevok
manzel ma psychycky tyra
nasledujúci príspevok »
Smäd po slobode: Od závislosti k voľbe


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!