Lüscherov test farieb - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 5. 2018 do 21. 5. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým na spôsoby prežívanie. Dá sa využiť u detí aj dospelých.

Obsah kurzu:

· Zoznámenie sa s metódou

· Lüscherova klinická diagnostika

· Výhody a nedostatky využitia metódy

· Základné princípy a postup pri interpretácii

· Archetypálny význam farieb

· Ukážky a rozbor konkrétnych prípadov

· Možnosti kombinácie s ďalšími projektívnymi metódami

Dôraz sa bude klásť predovšetkým na praktické využitie testu: určovanie dvojíc farieb, signovanie a interpretáciu.

Termín:  21. mája 2018

Miesto konania kurzu: Bratislava
 

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).

Lektor Zdeněk Altman

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania. Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike. V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

Kurzovné

Účastnícky poplatok 55 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.Platba priamo na mieste nie je možná. Účastníčky a účastníci kurzu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní a potrebné metodické materiály.


Organizátor: Občianske združenie Artea www.arte-terapia.sk

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na: Mgr. Katarínu Probstovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Test kresby postavy - obsadené
nasledujúci príspevok »
Sebaskúsenostná arteterapeutická skupina zameraná na emócie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!