Pozvánka na vedecký seminár k poruchám čítania

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 11. 2012 do 9. 11. 2012


Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky UKF v Nitre

v spolupráci s Libra n.o. a CPPPaP Hlohovec Vás srdečne pozývajú na medzinárodný vedecký seminár konaný 9.11. 2012 na PF UKF v Nitre s názvom

Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov  sekundárneho vzdelávania a dospelých – východiská a skúsenosti

Milá kolegyňa, milý kolega,

pozývame Vás na medzinárodný vedecký seminár, ktorý je zameraný                       na problematiku diagnostiky čítania a porúch čítania v neskoršom veku. Cieľom vedeckého seminára je analýza  súčasného stavu kvality diagnostiky čítania u žiakov končiacich ZŠ až po študentov VŠ a dospelých.  Seminár je primárne určený odborníkom zaoberajúcich sa diagnostikou a diagnostikovaním porúch čítania a učenia v sekundárnom vzdelávaní a neskoršom období. Ako realizovať (re)diagnostiku porúch čítania v neskoršom veku, na aké súvzťažné jazykové a kognitívne oblasti je potrebné zacieliť diagnostické šetrenie ? Čo nám súčasná teória o čítaní a poruchách učenia hovorí o nových postupoch v diagnostikovaní v klinických a školských podmienkach? Cieľom vedeckého seminára je priblížiť tvorbu nového diagnostického testu pre potreby CPPPaP, CŠPP a škôl sekundárneho vzdelávania, predstaviť nové poznatky o poruchách učenia získaných z longitudinálnych šetrení a priblížiť situáciu v diagnostike porúch učenia v ČR. Odborný vedecký seminár je prvým podujatím v rámci projektu Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania  - Projekt KEGA č. 021UKF-4 a KEGA 052 UKF-4/2011. Účastníkom bude ponúknutá možnosť zúčastniť sa overovania testu a získať benefity pre svoje pracovisko. Počas seminára bude predstavená nová publikácia Doc. PhDr. M. Mikulajovej PhD.

Vedeckí garanti seminára:

PhDr. Viktor Gatial PhD.

prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.

Doc. PhDr. Marína Mikulajová PhD.

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

PaedDr. Erik Žovinec PhD. 

Organizačný výbor:

Mgr. Tvrdík Miroslav

Mgr. Brajerová Ľubomíra

Mgr. Gunišová Denisa

 

Program vedeckého seminára

8.30 – 9.00  Prezentácia.

9.00 – 9.15  Otvorenie a príhovor hostí.

9.15 – 12.00  Hlavné referáty s diskusiou.

Hlavné referáty:

Doc. PhDr. Marína Mikulajová PhD. (Katedra logopédie PF UK v Bratislave) : "Čítanie a dyslexia v slovenčine".

PhDr. Cimlerová PhD. (Katedra psychologie ETS Praha, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje)  Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob – konstrukce testu a reflexe z praxe.

PhDr. Viktor Gatial PhD. (Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre). Analýza vybraných ukazovateľov inteligencie u žiakov s poruchami učenia končiacich ZŠ.

PaedDr. Erik Žovinec PhD.  (Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre). Nový test čítania s porozumením pre žiakov končiacich ZŠ a stredné školy.

Miesto konania: Prednášková miestnosť D1 PF UKF, Drážovská 4, Nitra

Dátum podujatia: 9.11. 2012, čas:  8.30 hod.

Prihlášku na podujatie je potrebné zaslať vo forme návratky na testcitania@gmail.com alebo poštou na adresu uvedenú v návratke.  

Podujatie je bezplatné.

Seminár je konaný ako parciálny výstup Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania. Projekt č. 021UKF-4/2012 a KEGA 052 UKF-4/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA

 

 

Potvrdzujem svoju účasť na seminári

Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov  sekundárneho vzdelávania a dospelých

                                      dňa 9. novembra 2012 

 

 

Meno a priezvisko,titl................................................................................

 

Zamestnávateľ/ inštitúcia (názov, adresa).............................................

 

............................................................................................................

 

.............................................................................................................

 

e-mail: ...........................................   tel................................................            

 

 

V...................................................., dňa...............................................

 

 

 

Podpis:                                                                                               .........................................

 

Návratku, prosím, pošlite, najneskôr do 6.novembra 2012

na e-mailovú adresu:  testcitania@gmail.com

 

alebo poštou na adresu:

 

Katedra Pedagogiky

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

« predchádzajúci príspevok
KURZ MEDIÁCIE TRNAVA
nasledujúci príspevok »
Zložitý rozchod


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!