Praktické využitie kresebných metód - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 10. 2013 do 25. 10. 2013-         
Práca s detskou kresbou a využitie kresby ako indikátora duševnej poruchy

 

Obsahovo bude seminár zameraný na dve špecifické oblasti:

-          na možnosti využitia kresebných metód pri diagnostike u detí

-          a u detí i dospelých v klinickej  oblasti.

 

Z obsahu kurzu:

-          Práca s detskou kresbou – napr. vývin detskej kresby, práca s voľnou kresbou ako diagnostickým nástrojom, špcifiká práce s testom kresby stromu a testom kresby postavy u detí

-          Test kresby rodiny a začarované rodiny

-          Možnosti testu kresby stromu a kresby postavy ako varovného indikátora duševných porúch u detí i dospelých – napr. bizarné kresby ako známka narušenia kognitívnych funkcií, ukážky kresieb typických pre niektoré typy duševných porúch, varovné znaky agresivity v kresbe

-          podrobné rozbory niekoľkých  ukážkových prípadov

-          konfrontácia varovných kresieb s ostatnými dostupnými výsledkami iných projektívnych metód, osobnostnými dotazníkmi, s anamnézou apod.

 

Termín

 

25. októbra 2013, 8 hod.

 

Miesto konania kurzu

 

Bratislava

Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti a predchádzajúca účasť na kurze Test stromu alebo test kresby postavy alebo aspoň základná znalosť práce s kresebnými
projektívnymi testami. Teórii bude venovaný už len minimálny priestor, ťažiskom kurzu budú ukážky typických alebo naopak výnimočných kresieb.


Lektor

 

Zdeněk Altman

 

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

 

Kurzovné

 

Účastnícky poplatok  55 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Platba priamo na mieste nie je možná.


Prihláška

Meno:
Dátum narodenia:

Profesia:
Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail):

 

Organizátor

 

Občianske združenie Artea, www.arte-terapia.sk

 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na


Mgr. Katarínu Mihinovú č.t. : 0910 922 282 , e-mail: katkaprobstova@gmail.com

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Test kresby stromu - online
nasledujúci príspevok »
Kurz Mediácie Bratislava


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!