Test kresby postavy- online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 9. 2024 do 29. 9. 2024

Miesto akcie: online cez zoom


Obsah kurzu

 

  • možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike
  • základné princípy interpretácie kresieb
  • možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny)
  • konfrontácia s testom stromu
  • výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu)
  • administrácia
  • postup pri interpretácii
  • hľadanie varovných signálov psychickej lability v kresbe („chybné úkony“ typické pre rôzne druhy psychických porúch). 

 

Popis metódy

 

Kresba postavy (figure drawing test  - FDT, základným východiskom je práca H.J. Baltruscha) je kresebná projektívno-výrazová technika, vhodná ako pomocná metóda v diagnostike osobnosti dospievajúcich a dospelých, je vhodným doplnkom testu stromu. Okrem poradenstva sa často využíva aj v klinickej psychológii. Poskytuje pohľad na základné osobnostné charakteristiky, postoj k opačnému pohlaviu.

 

Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.

Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.

V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych kresieb alebo protokolov.

 

Termín

 28.-29.9.2024

1. deň

8,30 - 9,00 hod. – otvorenie zoom miestnosti, možnosť vyskúšať si audio a video pripojenie pre tých, čo so zoom-om nemajú skúsenosť

 9,00 – 12,15 hod. (vrátane 15 min prestávky)

Obedová prestávka

13,30 - 16,45 hod. (vrátane 15 min prestávky)

2. deň

9,00 – 12,15 hod. (vrátane 15 min prestávky)

Obedová prestávka

13,00 – 14,30 hod.

 

Forma konania kurzu: online cez ZOOM

 Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).

 


Lektor

 

Zdeněk Altman

 

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy.

 

Kurzovné

 

Účastnícky poplatok  125 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 


 

Organizátor

 Občianske združenie Artea, www.arte-terapia.sk

Mgr. Katarína Mihinová, č.t. : 0910 922 282 , e-mail: katkaprobstova@gmail.com

 

« predchádzajúci príspevok
Výskum osobnostných charakteristík dospelých
nasledujúci príspevok »
Lüscherov test farieb - ONLINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!