Muzikoterapia v praxi - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 2. 2015 do 22. 2. 2015

Miesto akcie: Bratislava


Kurz bude zameraný na využitie muzikoterapie v praxi u osôb rôznych cieľových skupín a predovšetkým konkrétnym príbehom – kazuistikám.

Lektorka predstaví muzikoterapeutickú metodiku práce s ľuďmi z oblasti psychosomatických problémov, poranenia mozgu, paliatívnej starostlivosti, klientov so špeciálnymi potrebami a osobami prechádzajúcimi neurorehabilitačným procesom.

Budeme sa tiež venovať možnostiam využitia  muzikoterapeutického prístupu v oblasti školstva a sociálnej práce. Nebude chýbať ukážka muzikoterapeutického prístupu pohľadom Pesso – Boyden psychomotorickej psychoterapie ako aj princípy metodiky Ikapus.

V praktickej časti si budú môcť frekventanti kurzu vyskúšať rad muzikoterapeutických cvičení.

Každý človek je jedinečný a prežíva inak svoju životnú existenciu a svoje vlastné výzvy.. Pôsobenie muzikoterapie môže uľahčiť človeku ťažkú životnú situáciu, terapeuticky pôsobiť na konkrétne symptómy či získať vhľad do svojej vlastnej životnej cesty.

 

Termín

21. – 22. februára 2015

Miesto konania kurzu

Bratislava

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom o muzikoterapiu, pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú.

 

Lektorka

Mgr. Markéta Gerlichová – pracuje viac ako 15 rokov na Klinike rehabilitačného lekárstva 1. Lekárskej fakulty UK v Prahe ako fyzioterapeutka, špeciálna pedagogička a  muzikoterapeutka. S pacientmi po úrazoch mozgu pracuje v rámci denného stacionára kliniky ako členka multidisciplinárneho tímu KRL VFN. Pôsobí aj ako odborná asistentka 1. LF UK a vyučuje študentov medicíny, fyzioterapie a ergoterapie.

Cielene sa venuje muzikoteraputickej práci v rámci terapeutických skupín dospelých ľudí a detí, zameraných na najrôznejšie  problémy klientov, lektoruje kurzy muzikoterapie.

Je členkou Českej Orffovej spoločnosti, ČAMAD (Česká Asociace Muzikoterapie A Dramaterapie), CZMTA (České muzikoterapeutické asociace), v roku 2009 bola zvolená za delegátku ČR do EMTC (Európska konfederácia muzikoterapeutov).

 

Kurzovné

Účastnícky poplatok  100 Eur. V cene kurzovného je knižka p. Gerlichovej Muzikoterapie v praxi.

 

Organizátor

Občianske združenie Artea, www.arte-terapia.sk

www.i-psychologia.sk

 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Katarínu Mihinovú, č.t. : 0910 922 282 , e-mail:katkaprobstova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Veríš v psychológiu po štátniciach?
nasledujúci príspevok »
ZOBUĎ SVOJ HLAS (objav :: spoznaj :: zdokonaluj)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!