Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 10. 2021 do 17. 10. 2021

Miesto akcie: ONLINE cez Zoom


Kurz sa uskutoční ONLINE cez aplikáciu Zoom.

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k nachádzaniu si vlastných a teda pre neho tých najlepších riešení svojich problémov. 

Kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, pedagógov, zdravotníkov, psychológov, pracovníkov neziskových pomáhajúcich organizácií, psychosociálnych služieb a študentov spomínaných odborov.

Kurz organizuje Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE (www.isz.sk), ktorý sa špecializuje na organizovanie výcvikov, kurzov a tréningov pre pomáhajúcich pracovníkov a pracovníkov vo firemnej sfére (koučov, manažérov) v systemickom prístupe, predovšetkým v psychoterapii a koučingu.

Kurz pozostáva z 1 víkendového stretnutia 12 hod v Košiciach

 

Cena : 100 EUR

 

Lektorka kurzu: PhDr. Eva Linhová

 Info a prihlášky nájdete na www.isz.sk

 

Vyplnené prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: isz@isz.sk, linhova@isz.sk 

Info na: č.t.:0904 596 777, 0918 606 696. 

 

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie splátky na číslo účtu: 262 672 2397/1100. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu alebo jeho skratku SR

 

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

« predchádzajúci príspevok
SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik
nasledujúci príspevok »
Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE bol otvorený, možnosť pristúpenia do výcviku!


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!