Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE bol otvorený -možnosť dodatočného pristúpenia!

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 2. 2019 do 5. 2. 2019


Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP.

Výcvik bol otvorený v septembri 2018, ponúkame možnosť dodatočného pristúpenia do výcviku! Výcvik prebieha v Košiciach.

Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 7 - 9 týždňov (6 stretnutí v priebehu 1 roka), zahŕňa prácu v regionálnych skupinách,skupinovú a individuálnu supervíziu.

Obsah komplexného výcviku:

- systemická teória pomáhania (biologická teória poznania H. Maturanu, filozofia radikálneho konštruktivizmu, sociálne systémy podľa N.Luhmanna, klinická systemická teória K.Ludewiga, naratívny prístup M. Whitea a D.Epstona), 

- metodické modely (pomoc versus kontrola, objednávka, ponuka, dojednávanie zákazky, konštruktívne otázky, domáce úlohy, reflektovanie a reflektujúci tím, externalizácia a dekonštrukcia, záverečná intervencia, práca s viacnásobnými a nejasnými objednávkami)

- praktický nácvik terapie, modelovanie, živá konzultačná práca s reálnymi klientami pod supervíziou a intenzívny rozbor videozáznamov

- práca v regionálnych skupinách, práca v reflektujúcom tíme,aplikačné postupy systemickej terapie pre jednotlivé deskriptívne diagnózy (neurotické a behaviorálne poruchy, hraničné stavy, závislosti a ď.), 

- výcvik zahŕňa na riešenie orientovaný "solution focused" (Steve de Shazer, I. K.Berg), zákazkový (Kurt Ludewig) a naratívny prístup (M.White, D.Epston, J.Freedmannová a i.), prácu s  jednotlivcom, párom i rodinou

 

Účastníci obdržia metodické materiály a študijné texty preložené zo zahraničnej literatúry. 

Info a prihlášky: www.isz.sk, kontakt: PhDr. E. Linhová, ISZ Košice, mail: isz@isz.sk, linhova@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696. 

 O zaradení do výcviku rozhoduje poradie prihlášky !

« predchádzajúci príspevok
Kurz "Systemický rozhovor"
nasledujúci príspevok »
Môj koniec nastane


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!