Integratívny korekčný program pre deti s ADHD- akr. MŠ SR - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 10. 2016 do 16. 10. 2016

Miesto akcie: Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši


 Jedná sa o ucelený program zameraný na terapiu porúch správania, ktorý Je koncipovaný na princípe integratívneho prístupu k terapii porúch správania. Kurz sa skladá z ôsmych krokov, ktoré si jeho účastníci osvoja zážitkovou formou. Tento program kombinuje a využíva východiská, metódy a prvky rôznych terapeutických smerov – predovšetkým  kognitívne-behavorrálnej terapie (KBT), Rogeriánskej terapie, dynamicky orientovanej terapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxačnej a imaginačnej terapie, nácviku asertivity a sociálnych zručností. Ponúka psychoterapeutické hry a využíva špeciálno-pedagogické metódy výchovy zamerané na modifikáciu správania dieťaťa. Taktiež uplatňuje princípy a stratégie krízovej intervencie.  

V didaktickom bloku

  • bude predstavený klinický obraz  hyperkinetickej poruchy (ADHD);
  • účastníci získajú informácie o možných súvislostiach medzi ADHD, poruchami správania, disharmonickom vývoji osobnosti dieťaťa a poruchami osobnosti v dospelom veku;
  • zaznejú odporúčania, ktoré sú vhodné pre reflektujúcu komunikáciu nielen s deťmi, ale v interpersonálnej komunikácii vôbec;
  • účastníci sa zoznámia s metódou monitorovani správania detí ako s jednou z možností výchovnej intervencie.

 Praktický nácvik sa bude realizovať predovšetkým využitím hier na sebapoznávanie, komunikáciu a spätnú väzbu, techník asertivity a komunikačných metód Schulze von Thuna. Poslucháči sa naučia aj krátke relaxácie uplatniteľné vo vyučovacom, výchovnom a terapeutickom procese. Účastníci si precvičia modelovanie problémových situácií doma a v škole a ich profesionálne zvládnutie.V praktickej časti bude priestor na kazuistiky a diskusiu. 

DÁTUM A ROZSAH KURZU  

 15. - 16. 10. 2016

 

so: 8,30-17,30hod., ne: 8,30-17,45 hod.

rozsah: 20 vyučovacích hodín

 

LEKTORKA

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka. Pracovala ako externá krízová interventka na linke dôvery. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, komplexný výcvik pre KBT a supervízny výcvik.

 

MIESTO

Vila Vista, Demänovská Dolina pri Liptovskom Mikuláši (www.vilajasna.sk). Pri ceste autom - z diaľnice zjazd Jasná, stále rovno, vojdete do obce Demänovská Dolina, 1. odbočka vľavo. Z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši je potrebné nastúpiť na autobus smer Demänovská Dolina (Jasná), vystúpite na zastávke Autocamping.

Ubytovanie je možné si rezervovať v apartmánoch priamo vo Vila Vista (4x 3 – lôžkové apartmány s kuchynkou a soc. zariadením, 1x2 lôžková izba, 1x1 lôžková izba), kde sa môže ubytovať max. 15 osôb (Cena: 15 EUR/noc/osoba). Pokiaľ máte záujem o takéto ubytovanie, kontaktujte: info@vilajasna.sk, tel.č: +421 911 514135. V prípade preferencie ubytovania s konkrétnym ďalším účastníkom vzdelávania, je to potrebné uviesť v e-maily. Platbu za ubytovanie budete realizovať priamo na mieste cez príjmový doklad.

Ďalšia možnosť ubytovania je v Hoteli Bystrina (www.hotelbystrina.sk). Ubytovanie môžete objednávať e-mailom na hotelbystrina@hotelbystrina.sk, príp. telefonicky na 044/5548163 alebo  0903 533 971.

Stravovanie: v blízkych reštauračných zariadeniach.

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

1.      Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

2.      Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

3.      účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

4.      úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

 

PRIHLÁŠKA (s diakritikou)
Titul, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail): 

 

V prípade záujmu o získanie kreditov uveďte aj tieto údaje

Rodné priezvisko:

Miesto narodenia:

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

              

 

 

« predchádzajúci príspevok
Rozchod pre lásku?
nasledujúci príspevok »
Práca s detskou kresbou - online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!