Práca s detskou kresbou - online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 11. 2024 do 10. 11. 2024

Miesto akcie: online


Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa.

Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú kresbu v čo najširších súvislostiach a s dieťaťom o kresbe hovoriť. Optimálne je pracovať s celou sériou rôznych kresieb.

Účastníci a účastníčky kurzu sa zoznámia s najbežnejšími  kresebnými metódami vhodnými pre prácu s deťmi, ich administráciou a možnosťami interpretácie – predovšetkým s kresbou rodiny a začarovanej rodiny, kresbou postavy (vývinový a projektívny test), testom stromu a voľnou kresbou.

Ťažisko kurzu je postavené na ukážkach kresieb rôznych detí z poradenskej a klinickej praxe v kombinácii viacerých kresebných metód.

Obsah kurzu:

  • Špecifické znaky detskej kresby
  • Zdroje problémov pri interpretácii detských kresieb
  • Vývin detskej kresby
  • Voľná kresba ako vzor správania aj ako pohľad do sveta detského myslenia
  • Kresba rodiny a začarovanej rodiny
  • Kresba postavy ako vývinový  test
  • Kresba stromu a postavy u detí
  • Varovné znaky v kresbe:  známky zneužívania, výchovné problémy, známky agresivity, psychické problémy
  • Prejavy organicity a zníženého intelektu

 Termín: 9.-10.11.2024

Sobota 

8,30 - 9,00 hod. – otvorenie zoom miestnosti, možnosť vyskúšať si audio a video pripojenie pre tých, čo so zoom-om nemajú skúsenosť

 9,00 – 12,15 hod. (vrátane 15 min prestávky)

Obedová prestávka

13,30 - 16,45 hod. (vrátane 15 min prestávky)

 Nedeľa 

9,00 – 12,15 hod. (vrátane 15 min prestávky)

Obedová prestávka

 

13,15 – 14,45 hod.

Miesto konania kurzu: online cez Zoom

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).

 

Lektor

Zdeněk Altman

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

Je autorom odborných príručiek: Test stromu, Kresba postavy a Test ruky.

 

Kurzovné

Účastnícky poplatok   je 125 Eur.


Organizátor

Občianske združenie Artea,

 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Katarínu Mihinovú, 0910 922282, katkaprobstova@gmail.com 

« predchádzajúci príspevok
Integratívny korekčný program pre deti s ADHD- akr. MŠ SR - obsadené
nasledujúci príspevok »
Test ruky - online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!