Čo v hudbe nás (ne) priťahuje - Zážitkový workshop o interpersonálnej hypotéze hudby

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 11. 2016 do 19. 11. 2016

Miesto akcie: Bratislava


Zážitkový workshop o interpersonálnej hypotéze hudby

Ciele workshopu

Primárnym cieľom workshopu je prezentovať interpersonálnu hypotézu hudby nielen ako teoretický konštrukt, ale taktiež demonštrovať možnosť praktickej aplikácie v rámci muzikoterapeutického procesu. Dať tak účastníkom možnosť zažiť na vlastnej koži skupinovú dynamiku, prácu s hudbou a interpersonálnym hudobným cirkumplexom v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Stručný popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (v rátane facilitátora) sa budeme snažiť priblížiť interpersonálnu hypotézu hudby, ktorú navrhol a overoval Knobloch (1964, 1968, 1993, 1995, 1999) a neskôr ďalší autori (napr. Doubravová, 1998, 2002, 2014; Kusý, 2013, 2015, 2016). Teoretický základ tak vychádza primárne z Integrovanej psychoterapie a jej jednotlivých princípov, metód a techník, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj využitie hudby a muzikoterapeutických prostriedkov. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré sú využívané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky v kombinácii s psychogymnastikou, psychodrámou a inými expresívnymi prístupmi. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé interpersonálne role v rámci hudobnej psychodrámy v skupinovom procese. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce s hudbou v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), pričom druhá polovica bude venovaná prevažne reflexii skúsenosti, krátkemu teoretickému exkurzu a diskusii účastníkov. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z pomáhajúcich  profesií.

 

Termín

19.11.2016 (14:00 – 17:00)

Miesto konania

Bratislava – Dúbravka, Centrum rodiny, Bazovského 6

Cena

15e / 12e študent   / 10e člen SAŠAP

Cieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o muzikoterapiu, muzikofiletiku a hudobnú psychológiu. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci vedúci skupiny, ktorí má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Praktické skúsenosti získal vo viacerých zariadeniach: Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Miluláši,  Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné.

Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP.

Lektor má za sebou úspešné roky lektorovania workshopu ,,Hry s hudbou”   

Referencie z workshopov ,,Hry s hudbou”

 • Prvé dojmy boli Veľmi príjemné, zaujalo ma hneď zo začiatku množstvo hudobných nástrojov a bola som zvedavá.
 • Dojmy boli výborné, dodalo mi to pozitívnu energiu :)
 • Atmosféra bola uvoľnená a veselá, cítila som sa veľmi príjemne.
 • Atmosféra bola priateľská, aj keď sme sa medzi sebou nepoznali, cítila som sa príjemne , ako keby sme sa už poznali.
 • Čo sa týka bezpečia, cítila som sa asi najlepšie zo všetkých na ktorých som kedy bola.
 • Z workshopu som si odniesla veľmi dobrý pocit, víziu do budúcna, že s hudbou by som určite chcela pracovať pri terapii.
 • Z workshopu som si odniesla dobrý dojem, podnety z konkrétnych techník k zamysleniu, užitočné informácie.
 • Z workshopu som si odniesla výborný zážitok,  nové informácie a Dobrú náladu:)
 • Neuveriteľná emočná sila a zároveň bezpečné uchopenie odborníkom.
 • Je to určite využiteľné a je skvelé, že sa to dá využiť pre všetky vekové kategórie a že to ničí spoločenské konvencie
 • Prístup lektora hodnotím:...na 200%
 • Kladne. Príjemný, otvorený prístup.
 • Ako veľmi kreatívny, uvoľnený a priateľský.
 • Bol som príjemne prekvapený jeho znalosťami, vyjadrovaním a celkovo vedením workshopu.

 

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Organizátor

SAŠAP v spolupráci s INCIP

http://www.sasap.sk/

http://www.incip.cz/

 

Prihlášky posielajte na mterapio@gmail.com (meno, škola/pracovisko, kontakt)

 

S otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art., mterapio@gmail.com, 0944 417 988

« predchádzajúci príspevok
Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách
nasledujúci príspevok »
Neviem čo mám robiť, asi sa zabijem !!


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!