Úvod do arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 2. 2017 do 9. 2. 2017

Miesto akcie: Banská Bystrica


Úvod do arteterapie

Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť?

 

Pozývame Vás na workshop

 

Úvod do arteterapie

 

Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce arteterapeuta. Workshop je delený na teoritecké a zážitkové bloky.

Teoretická časť:

● pohľad do histórie

● základné východiská a možnosti využitia arteterapie

● ciele arteterapie

● forma, obsah, proces v arteterapii

● špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie

● príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia

●  arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie

Zážitková časť:

● sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii

● arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálne i párové

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

 

Načerpáte nové poznatky, zároveň si oddýchnete a určite sa aj príjemne zabavíte.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Kedy: 9. 2. 2017 (štvrtok 8:00 – 16:00)

Kde: Banská Bystrica

 

Účastnícky poplatok  36,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Kontakt (č. telefónu a e-mail):

Profesia:

Prihlášku treba poslať najneskôr do 25. 1. 2017.

Počet účastníkov – max. 15. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Moniku Adamčíkovú DiS.art. , mail: info@mterapio.sk 0944 417 988, www.mterapio.sk

 

 

Web stránka lektorky: www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
rada
nasledujúci príspevok »
Ako porozumieť detskému správaniu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!