Ako porozumieť detskému správaniu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 2. 2017 do 10. 2. 2017

Miesto akcie: Prievidza


Ako porozumieť detskému správaniu

Máte v triede či doma agresívne, neposlušné, problémové dieťa? Na chvíľu zabudnite na tieto prívlastky a radšej príďte na workshop:

 

AKO POROZUMIEŤ DETSKÉMU SPRÁVANIU  

Arteterapeutický workshop zameraný na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Obsahové zameranie kurzu:

● arteterapeutické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch

● ciele neposlušnosti: pozornosť, moc, odplata, kapitulácia.

● stratégia práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
● príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia s deťmi

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii

● arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● zameranie aj na sebapoznanie a vlastný vklad pri práci s dieťaťom

 

Arteterapia je jednou z možností ako dieťa reflektuje svoje vnútorné prežívanie. Workshop predstaví spôsoby, akými sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým predmetom skúmania psychiky dieťaťa alebo relaxačným nástrojom pri nácviku sociálnych vzorcov správania.

 

Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový a skutočne netreba vedieť kresliť.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený učiteľom a učiteľkám, pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Kedy: 10. 2. 2017 (piatok 8:00 – 16:00)

Kde: Prievidza

 

Účastnícky poplatok  36,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Kontakt (č. telefónu a e-mail):

Profesia:

Prihlášku treba poslať najneskôr do 26. 1. 2017.

Počet účastníkov – max. 15. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Moniku Adamčíkovú DiS.art. , mail: info@mterapio.sk 0944 417 988,   www.mterapio.sk

 Organizátori:Mterapio, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní

 

Web stránka lektorky: www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
Úvod do arteterapie
nasledujúci príspevok »
Pracovné miesto ponúkame: Dss-MOST hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci prevádzky v zar


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!