Asertívna komunikácia na každý deň

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 4. 0018 do 24. 4. 0018

Miesto akcie: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského


Asertívna komunikácia na každý deň

 

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ

Termín:
24.04.2018
21.05.2018

Rozsah kurzu:   10 vyučovacích hodín

Cieľ kurzu: 

  • uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
  • využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
  • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
  • uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás

 

Cieľová skupina:

všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

 

Obsahová náplň:

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTE ČLOVEKA

Komunikácia a jej úrovne, psychologická charakteristika komunikácie.

Neverbálna komunikácia, komunikačné kanály neverbálnej komunikácie.

Verbálna komunikácia, umenie počúvať a spätná väzba.

UMENIE KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTNEJ PRAXI

Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v praxi, technika kladenia otázok, transakčná analýza a komunikácia v skupine.

Efektívna komunikácia, zásady efektívnej komunikácie.

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT

Vymedzenie pojmu konflikt, fázy konfliktu v konverzácii, vlastná identita a metódy riešenia konfliktu, vplyv predsudkov a efektívne zvládnutie konfliktov.

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Princíp asertivity, základné asertívne techniky a asertívne práva.

Záver. Modelové situácie, otázky a odpovede.

 

Cena:  105 €

 

Informácie:

 

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava

tel.: +421 2 50 11 77 02 / +421 911 717 713

e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

web: www.cdv.uniba.sk

 

Prihláška:

http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/prihlaska-vzdelavanie-pre-verejnost/

 

« predchádzajúci príspevok
Neviem ako ďalej.
nasledujúci príspevok »
Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!