Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 3. 2017 do 22. 3. 2017

Miesto akcie: Nitra


RETEDIA s.r.o.,

PSYCHOPOINT s.r.o.

v spolupráci s

Katedrou psychologických vied

a

Ústavom aplikovanej psychológie

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Vás pozývajú na

 

Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity

 

 

Lektori: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ a psychoterapeut

               Mgr. Rastislav Bílik - klinický psychológ a psychoterapeut

               

Termín: 22.3.2017    (Streda)

 

Rozsah:   9:00 - 17:00   (8 hodín)

 

Miesto konania:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 601/1, 949 74 Nitra

 

Program a obsah:

Cieľom je predstavenie a oboznámenie účastníkov s projektívnymi technikami na zisťovanie agresivity TABaK a TABaK - C, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Test TABaK sa zameriava na 5 oblastí:  domáce  prostredie,  dopravné  situácie,  práca,  verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor a školu. Test dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Normy sú vypracované pre bežnú dospelú i detskú populáciu. Vytvorené sú taktiež normy pre dospelých, ktorí boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a držiteľov strelných zbraní.

Testy sú využiteľné v rôznych odvetviach psychológie (napr.: klinickej, pracovnej, dopravnej, poradenskej, školskej, či športovej) ako aj priamo v  psychoterapeutickej práci.

Workshop je zameraný na oboznámenie účastníkov s princípmi testu, teoretickým pozadím, stručne aj so signovaním, vyhodnocovaním a interpretovaním výsledkov.

 

Účastnícky poplatok: 60 EUR 

 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste.

 

Kontakt: emailom na adrese  retedia.vycviky@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Asertívna komunikácia na každý deň
nasledujúci príspevok »
Všímavé zaobchádzanie s hnevom


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!