Pre veľký záujem práca so snami / Integrovaná psychoterapia opäť

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 2. 2017 do 25. 2. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Zážitkový workshop
 
,,Snová seansa,,
 
Pre veľký záujem opäť práca so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch
 
Abstrakt:
 
Práca so snami v rámci Integrovanej psychoterapie (Knobloch) je neodmysliteľnou súčasťou psychoterapeutického procesu. V základoch sa opiera o psychoanalytické teórie (Freud, Jung), avšak nepracuje primárne so symbolmi, ale snaží sa sprítomniť snívajúcemu situáciu, ktorá sa odohrávala v sne a poskytnúť tak priestor, bezpečné prostredie pre sprítomnenie snového obsahu. Snívajúci má tak možnosť „vyskladať“ si scénu sna podľa vlastných predstáv, obsadiť do tohto sna postavy, ktoré v ňom boli. Vyberať si môže so skupiny, ktorej je súčasťou. Pri práci so snami v kontexte Integrovanej psychoterapie (Knobloch) sa využíva aktívny prístup k snovému obsahu s „Morenovským“ psychodramatickým hraním rolí, Perlsovou personifikáciou neživých subjektov sna a samozrejme Freudovskými voľnými asociáciami k jednotlivým častiam sna. Práca so snami tak býva často veľmi dynamická, dramatická a pre snívajúceho skutočne veľmi dôležitá.
 
Ciele workshopu:
 
Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.
 
Cieľová skupina:
 
Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o problematiku snov a možností práce v rámci psychoterapie. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a dvaja vedúci skupiny, ktorí majú za úlohu facilitovať priebeh, chod a fungovanie celého procesu.
 
Stručný popis workshopu:
 
Asi v 10-20 člennej skupine (v rátane koordinátorov) sa budeme snažiť priblížiť prácu so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré tento prístup vo svojej praxi využíva a tiež budeme vychádzať z teoretických východísk, na ktorých stojí v pevných základoch. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť odprezentovať a predstaviť nejaký svoj sen (ak je to možné, tak čo najaktuálnejší). Postupne budeme pracovať s týmto snovým obsahom napríklad pomocou techník hrania rolí, modelovania, psychodrámy, voľných asociácií a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce so snami v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), čo je dostatočný čas na stručnú ilustráciu psychoterapeutickej práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o psychoterapeutickú prácu so snami, prácu v skupine na sebe samom a tiež priblížime metódy a možnosti praxe Integrovanej psychoterapie/Knobloch.
 
Info o platbe:
Cena workshopu: 15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP
poprosíme úhradu na toto číslo účtu:
 
č. ú.: 14256672/5200;
IBAN: SK5752000000000014256672
 
Do správy pre prijímateľa dajte: meno, priezvisko, názov workshopu, variabilný symbol - Vaše tel. číslo.
 
Obchodné podmienky SAŠAP viď: http://sasap.sk/sites/default/files/Obchodn%C3%A9%20podmienky%20SA%C5%A0AP.pdf
 
Účastníci workshopu obdržia potvrdenie o jeho absolvovaní.
 
Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/
www.mterapio.sk
Prihlášky posielajte na info@mterapio.sk (meno, škola/pracovisko, kontakt)
 
S otázkami sa môžete obrátiť na
Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art., info@mterapio.sk, 0944 417 988 /www.mterapio.sk/
« predchádzajúci príspevok
TRANSFORMATÍVNY DIALÓG: USMERŇOVANIE KONFLIKTOV. Workshop so Sheilou McNamee.
nasledujúci príspevok »
Integrovaná psychoterapia/ Knobloch/ práca so snami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!