Integrovaná psychoterapia/ Knobloch/ práca so snami

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 4. 2017 do 23. 4. 2017

Miesto akcie: Lučenec


Pripravujeme pre Vás zážitkový workshop s názvom "Snová seansa", ktorý už 5 rokov v rôznych mestách ilustruje možnosti práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie. 
Tešíme sa na Vás!

Ciele workshopu
Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

Stručný popis workshopu
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane koordinátorov) priblížime prácu so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Budeme tak využívať techniky a metódy, ktoré tento prístup vo svojej praxi využíva a tiež budeme vychádzať z teoretických východísk, na ktorých stojí v pevných základoch. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť odprezentovať a predstaviť nejaký svoj sen (ak je to možné, tak čo najaktuálnejší). Postupne budeme pracovať s týmto snovým obsahom napríklad pomocou techník hrania rolí, modelovania, psychodrámy, voľných asociácií a podobne. Našou snahou bude podporiť každého člena skupiny k dobrovoľnej aktivite a participácii na dianí v procese práce so snami v rámci workshopu. Jedno skupinové stretnutie bude trvať asi 180 minút (vrátane prestávky na občerstvenie), čo je dostatočný čas na stručnú ilustráciu psychoterapeutickej práce so snami v rámci Integrovanej psychoterapie/Knobloch. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o psychoterapeutickú prácu so snami, prácu v skupine na sebe samom a tiež priblížime metódy a možnosti praxe Integrovanej psychoterapie/Knobloch.

Cena
15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:14256672/5200; IBAN: SK5752000000000014256672
Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. 

V cene je zahrnuté lektorné, občerstvenie, využívanie priestorov a taktiež potvrdenie o účasti na workshope. 

Prihláška:
Meno:
Dátum narodenia:
Kontakt (č. telefónu a e-mail):
Profesia:

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cieľová skupina
Workshop je určený študentom, absolventom, resp. odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií a tiež všetkým záujemcom o problematiku snov a možností práce v rámci psychoterapie. Počet účastníkov je obmedzený!

Lektor Mgr. Peter Kusý, PhD.

Praktické skúsenosti získal vo viacerých zariadeniach: Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Miluláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a iné.
Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako Psychológia výchovy, Sociálno-psychologický výcvik a Pedagogická a psychologická diagnostika. Odborne sa venuje najmä témam z oblasti muzikoterapie a hudobnej psychológie, resp. problematike ústavnej starostlivosti. Zároveň je šéfredaktorom odborného časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP.

Lektor má za sebou štyri úspešné roky lektorovania workshopu ,,Snová seansa” 

Referencie z workshopov ,,Snová seansa”

Prvé dojmy boli super, pekné prostredie, milí ľudia.
Atmosféra bola výborná, všetci sa mi zdali uvoľnení nato, že sme sa videli v takej zostave prvýkrát, super! :)
Na workshope sa mi páčila ukážka techník a spôsob akým prebiehal, organizácia.
Na workshope sa mi páčil prístup lektorov, možnosť aj zážitkovej formy, aj teoretické vysvetlenie na konci workshopu.
Páčil sa mi celý priebeh, ale najmä to, ako sme si daný sen zahrali.
Na workshope sa mi páčila demonštrácia resp. ukážky snov a ich interpretácia.
Páčilo sa mi rozobratie toho sna a ten katarzný účinok :))
Z workshopu som si odniesol skvelú skúsenosť a podnetné info k ďalšiemu štúdiu snov.
Nikdy som nemyslela, že aj takýmto spôsobom by sa mohli riešiť sny. Som maximálne spokojná.
Páčili sa mi metódy, nebolo to len z čisto psychoanalytického hľadiska.
Bolo to zaujímavé, interaktívne. Vedúci workshopu nechali dostatok priestoru účastníkom.
Prístup lektora hodnotím na 110% po osobnej aj odbornej stránke.

Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.

Organizátor
SAŠAP v spolupráci s INCIP
http://www.sasap.sk/
http://www.incip.cz/
www.mterapio.sk

 

Viac info info@mterapio.sk / 0944 417 988

« predchádzajúci príspevok
Pre veľký záujem práca so snami / Integrovaná psychoterapia opäť
nasledujúci príspevok »
Využite kariet v koučovaní ako jeden zo spôsobov vizualizácie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!