Prokrastinácia nie je lenivosť

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 11. 2017 do 16. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Prokrastinácia nie je lenivosť

 

PROKRASTINÁCIA NIE JE LENIVOSŤ

 

Informatívno - odborný seminár

 

Uzávierka prihlášok: Najneskôr 5 dní pred začiatkom vzdelávania. 

Trvanie: 16.00 - 20.00 hod.

Rozsah: 4 hodiny

 

Miesto konania:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Odbojárov 10/a (vo dvore)

Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

 

Cieľ:

Poskytnutie návodov ako zlepšiť organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce pri vedomom zásahu prokrastinácie do pracovného/osobného života. 

 

Cieľová skupina:

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

- ako prekonať vrodené sklony k nehospodárnemu využívaniu času, závislostiam a zlozvykov,

- ako lepšie zvládať vlastné zlyhanie a vedieť sa orientovať na pozitíva zvyšujúce efektivitu práce a znižujúce stres.

 

Obsahová náplň:

1. Prokrastinácia – charakteristika, negatíva, pozitíva.

2. Motivácia – fungovanie a nastavenie pre dlhodobý proces.

3. Slabé a silné stránky osobnosti – nastavenie a využitie pre robenie zmysluplných vecí.

4. Fungovanie mozgu – z pohľadu sebaovládania a vôle.

5. Efektivita práce – kroky a návyky k prekonaniu vrodených sklonov k nehospodárnemu využívaniu času;  rozhodovacia paralýza, time manažment.

6. Workshop - praktické nástroje boja proti prokrastinácii. 

 

Cena: 25 €

 

Informácie:

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová

manažérka vzdelávania pre verejnosť

tel.: +421 2 50 11 77 02 / +421 911 717 713

e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

web: www.cdv.uniba.sk

 

Prihláška:  

http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/prihlaska-vzdelavanie-pre-verejnost/

« predchádzajúci príspevok
Pohybom k zmene a významu
nasledujúci príspevok »
Tréning optimistického životného štýlu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!