Tréning všímavosti (mindfulness)

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 11. 2017 do 15. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Tréning všímavosti (mindfulness)

 

TRÉNING VŠÍMAVOSTI (MINDFULNESS)

Informatívno - odborný seminár

 

Termín konania: 15.11.2017

 

Uzávierka prihlášok: 10.11.2017

Trvanie: 16.00 - 20.00 hod.

Rozsah kurzu: 4 hodiny

 

Miesto konania:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Odbojárov 10/a (vo dvore)

Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

 

Cieľ kurzu:

Poskytnutie návodov ako naplno prežívať prítomnosť, zvládať pritom svoje emócie a zachovať si odstup od posudzujúcich myšlienok. 

 

Cieľová skupina:

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

- čo vnímame zmyslami, aké myšlienky nás napadajú, emócie prežívame, ako vnímame svoje telo,

- ako spolu všetky tieto prežívania súvisia,

- aká je prítomnosť prepojenia so spomienkami na minulosť a predpovedaním budúcnosti.

 

Obsahová náplň

1. Pozornosť a pracovná pamäť. 

2. Trénovanie pozornosti. 

3. Multitasking a kreativita.

4. Efektívny odpočinok a znižovanie stresu.

5. Workshop – výber najúčinnejších nástrojov, ktoré má veda k dispozícii s dôrazom na zážitkové učenie.

 

Cena: 25 €

 

Informácie:

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová

manažérka vzdelávania pre verejnosť

tel.: +421 2 50 11 77 02 / +421 911 717 713

e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

web: www.cdv.uniba.sk

 

 

Prihláška:  

http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/prihlaska-vzdelavanie-pre-verejnost/

 

« predchádzajúci príspevok
Tréning optimistického životného štýlu
nasledujúci príspevok »
Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test I.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!