Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test II.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 6. 2017 do 15. 6. 2017

Miesto akcie: Nitra


Lektor: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut

Termín: 15.6.2017 (štvrtok)

Rozsah: 1 deň – v čase od 8:30 do 15:30

Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov a študentov psychológie 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/.

Miesto konania:  Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB).

Program a obsah výcviku:

Cieľom druhého bloku výcviku je nadviazať na úvodné oboznámenie sa s administráciou, signovaním a interpretovaním testu MDZT, ktorý je zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez defektu.

Výcvik je orientovaný  na prezentáciu, interpretáciu vybraných protokolov a na demonštráciu jednotlivých diagnóz v protokoloch. Zároveň v rámci výcviku bude venovaná pozornosť využitiu testu na poli psychoterapie.

Výcvik je vhodný pre pokročilých, ktorí absolvovali prvý blok výcviku (11.-12.05.2017), ale zároveň sú pozvaní aj účastníci, ktorí si chcú ujasniť signovanie a intepretáciu protokolov.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov: 7

Účastnícky poplatok: 30 EUR

Účastnícky poplatok  je možné uhradiť iba v hotovosti na mieste výcviku.

Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese  retedia.vycviky@gmail.com, do emailu uviesť: meno a priezvisko; pracovná pozícia; email.

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test I.
nasledujúci príspevok »
Rozumieť emóciám pomocou arteterapie - Trenčín


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!