Úvod do arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 6. 2017 do 17. 6. 2017

Miesto akcie: Námestovo


Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť?
 
Pozývame Vás na workshop
 
Úvod do arteterapie
 
Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.
 
Obsahové zameranie kurzu:
 
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce arteterapeuta. Workshop je delený na teoritecké a zážitkové bloky.
 
Teoretická časť:
● pohľad do histórie
● základné východiská a možnosti využitia arteterapie
● ciele arteterapie
● forma, obsah, proces v arteterapii
● špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie
● príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia
● arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie
 
Zážitková časť:
● sebaskúsenostné arteterapeutické techniky
● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii
● arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálne i párové
● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu, tvorivosť, relaxáciu
 
Načerpáte nové poznatky, zároveň si oddýchnete a určite sa aj príjemne zabavíte.
 
Cieľová skupina:
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.
 
Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.
 
Kedy: 17. jún 2017 (sobota 8:00 – 16:00)
Kde: Námestovo
 
Účastnícky poplatok 39,- Eur
 
Viac info na: mterapio@gmail.com / 0944 417 988
počet účastníkov max. 13
 
V prípade záujmu sa prihláste na:
http://www.eshop.mterapio.sk/
 
Počet účastníkov – max. 15. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.
 
Lektorka: Mgr. Bronislava Plešková
Web stránka lektorky: www.nervuska-arte.sk
« predchádzajúci príspevok
Práca s nevyliečiteľne chorými, umierajúcimi a ich blízkymi
nasledujúci príspevok »
MEDIÁTOR – odborný seminár


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!