MEDIÁTOR – odborný seminár

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 12. 2017 do 9. 12. 2017

Miesto akcie: Bratislava


 

Pozývame vás na odborný seminár pre mediátorov

 

CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR

 

Termíny: 

1. termín: 09.12. 2017 (sobota)

2. termín: 16.12. 2017 (sobota)

3. termín: 17.12. 2017 (nedeľa)

 

Uzávierky prihlášok:

 

Najneskôr 4 dni pred vzdelávaním.

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín 

 

Organizátor:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzty Komenského v Bratislave

http://cdv.uniba.sk/

 

Miesto konania: 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Odbojárov 10/a (vo dvore)

 

Cieľová skupina:

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľ: 

Oboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Moc v mediačnom procese. Osvojiť si teoretické východiská pojmov moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch, zdroje moci v mediačnom procese, práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering. Riešiť formy a prejavy moci v mediačnom procese na prípadoch z praxe.   

 

Obsahová náplň:

 

1. Moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch; zdroje moci v mediačnom procese 

2. Formy a prejavy moci v mediačnom procese; prípady z praxe moc mediátora a osobná moc prípady z praxe

3. Práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering - vplyv na účastníkov mediácie; mocenská nerovnováha účastníkov mediácie   

4. cesta k dohode prostredníctvom objavovania osobnej moci účastníkov; prípady z praxe,  kazuistiky

 

Cena: 50 €

 

Lektori:

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Ing. Bronislava Švehláková

 

Doklad o ukončení: Osvedčenie

 

Odborný garant:

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

 

Viac informácií:

http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator-odborny-seminar/

 

 

Kontakt:

Mgr. Elena Skalská

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava

tel.: +421 2 50 11 77 19, +421 903 439 044

e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

web: www.cdv.uniba.sk

« predchádzajúci príspevok
Úvod do arteterapie
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce - Koordinátor/ka programu Sociálna asistencia v OZ Odyseus


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!