Poradenská práca s jednotlivcom – inštitúcie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 10. 2017 do 12. 12. 2017

Miesto akcie: DeD Tornaľa


Pozývame vás na vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch.

Program pozostáva z troch modulov (workshopov)

 • Efektívny pomáhajúci rozhovor
 • Práca s emóciami
 • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odporei

Počet hodín: 51 (16 hod. jeden dvojdňovový modul). Počet kreditov MŠ: 12 kreditov za 3 dvojdňovové moduly). V prípade záujmu je možné získať aj kredity zo Slovenskej komory psychológov.

Zámery a ciele programu

Zámerom programu je predstaviť a precvičiť zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru, práce s emóciami klientov, ako aj zručnosti práce s motiváciou a odporom v kontakte s klientom.

Ciele

Na konci workshopu by mali účastníci:

 • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
 • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
 • viesť rozhovor takým spôsobom, aby napomohol klientovi k motivácii a zmene
 • vedieť pracovať s vlastnými emóciami a emóciami klienta a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
 • vedieť pracovať s odmietaním a odporom

Forma vzdelávania

 • analýza video ukážok
 • živé demonštrácie
 • analýza kazuistík
 • praktický tréning v menších skupinách, resp. dvojiciach
 • cvičenia
 • skupinová supervízia
 • individuálna supervízia práce

Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, vychovávatelia... Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Workshop je užitočný pre každého, kto potrebuje byť vo svojej práci zručný v komunikácii, ktorá podporuje vzťah s klientom aj v situáciách, ktoré sú konfliktné a klient nie je motivovaný spolupracovať. Klientom rozumieme deti i dospelých, s ktorými pracujeme poradensky, výchovne, v inštitúcii či ambulantne. Workshop vhodne modifikujeme podľa zloženia účastníkov tak, aby sme sa zacielili na špecifickú klientelu.

Termíny

Efektívny pomáhajúci rozhovor

16. – 17. október

Práca s emóciami

28. – 29. november

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

11. – 12. december

Miesto konania: Tornaľa (DeD)
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Zuzana Zimová
Cena: 170 Eur na 1 účastníka za všetky 3 dvojdňové moduly
Účastníci workshopu dostanú ku každému stretnutiu študijné materiály.
Garantom vzdelávania je Prof. Anton Heretik PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie a prihlášky: Zuzana Mihálková, 0911 324040, mihalkova@coachingplus.org

« predchádzajúci príspevok
Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami – inštitúcie
nasledujúci príspevok »
Rozvíjanie súcitu k sebe- Všímavé zaobchádzanie s nárokmi a sebakritikou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!