INTRO SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 11. 2017 do 18. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


FASCINUJÚCE DETI o.z.

vás srdečne pozývajú na výcvik v metóde

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

Lektorky: Elisabeth Söchting, Helene Grabbuschnig

 

Čo je senzorická integrácia?

 

Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. Koncept senzorickej integrácie podľa Jean Ayres sa orientuje na diagnostiku a terapiu vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému. Pri správnom používaní pojmu „senzorická integrácia“ by sme teda vždy mali uvažovať iba o týchto troch zmyslových systémoch. Pre ostatné zmyslové systémy resp. ich poškodenia používame pojem poruchy zmyslového spracovania.

 

Čo sú poruchy zmyslového spracovania ?

 

Ide o také poruchy zmyslových systémov, ktorých príčina je na tzv. centrálnej úrovni. Poškodený teda nie je samotný zmyslový orgán, ale niektoré mozgové štruktúry, ktoré zabezpečujú prenos zmyslovej informácie. Tieto poruchy sa prejavujú rôzne v závislosti od samotného zmyslového systému. Vo všeobecnosti ide o precitlivenosť (hypersenzitivita), oslabenú citlivosť (hyposenzitivita), alebo zvýšenú potrebu vyhľadávať zmyslové podnety(seeking) . V praxi to môže vyzerať tak, že dieťa si často zakrýva uši (precitlivenosť na auditívne stimuly), neskutočne mu vadia visačky na oblečení (precitlivenosť na taktilný systém, alebo taktilná defenzivita), alebo neustále ochutnáva nejedlé predmety (dosycovanie orálnej stimulácie).

 

Aká je prevalencia týchto porúch a aké sú rizikové faktory vzniku týchto porúch?

 

Poruchy zmyslového spracovania sa vyskytujú až u 5-16 % detí v školskom veku. Možné rizikové faktory sú nasledovné : predčasne narodené deti; nízka pôrodná hmotnosť; nepriaznivé okolnosti v tehotenstve (stres, zdravotné komplikácie, medikácia, drogy, alkohol), komplikácie pri pôrode, nízky socioekonomický status

 

Aká je pomoc pre tieto deti?

 

Terapeutický prístup v koncepte senzorickej integrácie vyvinula v 70. rokoch Anna Jean Ayres (1920 – 1988). Ide o základný model v rámci senzorickej integrácie. Dieťaťu sú cielene podávané zmyslové podnety, čím si môže postupne vytvárať a formovať jednotlivé adaptívne odpovede.

 

 

Kto je Elisabeth Söchting a aké sú možnosti vzdelávania pod jej vedením?

 

Vzdelávanie je vedené Mag. Elisabeth Söchting. Ide o činnostnú terapeutku so zameraním na senzorickú integráciu. Svoje poznatky o SI získala priamo v Kalifornii na klinike Jean Ayres. Už 20 rokov pracuje s deťmi s poruchami zmyslového spracovania, ADHD, autizmom a aspergerovým syndrómom. Aktuálne je v procese doktorandského štúdia v odbore neuropsychológia.

 

 

Vzdelávanie výcviku Senzorická integrácia je rozdelené do dvoch možností:

 

1. SI-THERAPY original podľa Ayres

- tvoria ho 3 moduly a zároveň každý modul je rozdelený do dvoch kurzov

 

1.1 Intro

1.2 Teória

2.1 Diagnostika – pozorovanie

2.2 Diagnostika- štandardizované testy

3.1 Intervenčný plán

3.2  Intervencia

 

Každý kurz je špecifický, od čoho závisia aj požiadavky na účastníka v rámci vzdelania a profesie.

 

 

2. SI ORIGINAL

– Základ tvoria kurzy

 

1.1 Intro

1.2 Teória (podľa Ayres)

a následne nadstavbový kurz

Využitie senzorickej integrácie v praxi

+ Supervízia

 

Fascinujúce deti v spolupráci s Elisabeth Söchting zatiaľ pripravili vzdelávanie

SI ORIGINAL. Prvé kolo vzdelávania sa uskutočnilo v roku 2016. Ďalší beh vzdelávania začína na jeseň 2017. Prihlasovať sa môžete cez kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke www.fascinujucedeti.sk

 

 

Ak sa nám v budúcnosti podarí pripraviť aj pokračovanie pre vzdelávanie v SI-THERAPY original, kurzy INTRO a TEÓRIA budú účastníkom uznané a môžu pokračovať druhým modulom. Rovnako to platí, ak sa rozhodnú doštudovať zvyšok kurzu v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Hľadám zdieľanú prax BA
nasledujúci príspevok »
Absolventská prax - klinická psychológia


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!