Dlhodobý výcvik v muzikoterapii 300 hodín časť 2.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2019 do 2. 2. 2019


 

2 posledné voľné miesta na výcvik v muzikoterapii modul B druhá časť!

kontak a prihlášky na 0911404517

Kurz je garantovaný Muzikoterapeutickou asociaciáciou Českej republiky CZMTA.

 

Kurz bude prebiehať pod odborným vedením Markéty Gerlichovej a bude zameraný na nadobudnutie teoretických a praktických poznatkov z danej oblasti tak, aby absolventi mohli dané vedomosti a zručnosti využívať pod supervíziou vo svojej praxi. Kurz bude vedený sebaskúsenostne a zážitkovo.

Muzikoterapeutický kurz bude zameraný na zoznámenie sa s teoretickými základmi muzikoterapie, ale aj  s konkrétnou praxou jednotlivých lektorov. Účastníci sa zoznámia s dôležitými výskumami potvrdzujúcimi terapeutický vplyv hudby na človeka i základnými muzikoterapeutickými metódami. Podstatné bude umožniť aplikovať techniky muzikoterapie poslucháčom podľa ich súčasnej  praxe. Tento trojročný muzikoterapeutický kurz je určený pre odborníkov z praxe v sociálnych, školských alebo zdravotníckych organizáciach. Jeho cieľom je umožniť absolventovi vykonávanie muzikoterapie vo svojom odbore. 

Obsahová náplň výcviku:

Muzikoterapia a vývoj človeka 1.časť

 1. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na človeka v prenatálnom a neonatálnom období
 2. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na dieťa v batolivom veku
 3. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na dieťa v predškolskom veku.
 4. Dieťa v  mladšom školskom veku a vplyv hudby, umenie, reedukácia porúch učenia metódami muzikoterapie
 5. Starší školský vek, využitie muzikoterapie v období puberty a adolescencie, riešenie konfliktov a práca s emóciami
 6. Zhrnutie kurzu

 

Vplyv hudby a muzikoterapie pri dozrievaní a starnutí človeka 2.časť

 1. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na človeka v období rannej dospelosti
 2. Produktívny vek a využitie muzikoterapie pri ťažkostiach tohto vekového obdobia
 3. Muzikoterapia ako podpora človeka v kríze stredného veku
 4. Starnutie a práca s hudbou, muzikoterapia a seniori
 5. Muzikoterapia a paliatívna starostlivosť
 6. Zhrnutie celého kurzu

 

Kurz bude rozdelený na dva bloky 6 + 6 stretnutí. Jedno stretnutie  štvrtok popoludnie/piatok/sobota.

Je možné absolvovať celý kurz (12 stretnutí), alebo sa rozhodnúť pre prvú či druhú časť samostatne.

Súčasťou kurzu bude supervízia, koučovanie  účastníkov a prax v nimi zvolených zariadeniach.

Lektorka:

PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. muzikoterapeut, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg

Hosťujúci lektori:

Dr. Jiří Kantror, Mgr. Tono Gutt, PhDr. Jana Procházková a Mgr. Zuzana Ouředníčková

Supervízia: PhDr. Jana Procházková

Kouč: Mgr. Zuzana Valábková, ICF

 

                         Min. počet účastníkov  je 10. maximálny 12

Kurz je garantovaný Muzikoterapeutickou asociaciáciou Českej republiky CZMTA.

Termín konania:

Začiatok kurzu 22-24. februára 2018. Nasledujúce termíny budú upresnené priebežne.

Ukončenie celého kurzu 2021

 

Miesto konania

Modra, Centrum vzdelávania Sapience

 

Kurzovné

Cena celého trojročného  kurzu je 1500,- Eur a je možné ju uhradiť na viac splátok podľa dohody.

V prípade, absolvovania len 1.časti cena 770€

V prípade absolvovania len 2.časti cena 770€

V cene je zahrnuté lektorské, poplatok za garanciu CZMTA, zabezpečenie hudobných nástrojov a pomôcok, metodické texty, supervízia a koučovanie účastníkov kurzu.

Predbežné prihlasovanie a bližšie informácie: muzikoterapia@sapience.sk, 0911404517

 

Prečítajte si viac o muzikozetapii:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aktuality.sk%2Fclanok%2F504219%2Fco-vsetko-lieci-muzikoterapia-nie-je-to-len-psychika

« predchádzajúci príspevok
dispeptický syndróm
nasledujúci príspevok »
Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!