Vzťah ako účinný faktor psychoterapie.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 11. 2017 do 25. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Vzťah medzi klientom a terapeutom je považovaný za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok psychoterapie. Na osobnosť terapeuta sú kladené viaceré nároky súvisiace s jeho odbornosťou, dodržiavaním hraníc, empatiou a emocionalitou. V rámci workshopu sa pozrieme na to, ako tieto kvality môžu terapeuti rozvíjať, a kde sa v tomto procese rozvoja stretávajú s ťažkosťami. Samostatná pozornosť bude venovaná úskaliam vzťahu medzi terapeutom a klientom.

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným i špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov. Počas workshopu budeme striedať teoretické vstupy so zážitkom na sebe.


Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

a

Mgr. Zuzana Hitková

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

 

Trvanie workshopu:

 

25.11.2017 od 09:00 – 17:30

 

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

 

Účastnícky poplatok za workshop:

 

zaplatený do 20.11.2017: 60(členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

 

zaplatený po 20.11.2017: 70 €

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol uveďte 062017, do poznámky napíšte meno účastníka. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku. V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú. Max. počet účastníkov workshopu je 18.

 

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

 

Do prihlášky prosím uveďte svoju profesiu. Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

 

 

Viac informácií nájdete na www.slea.sk

« predchádzajúci príspevok
Strach - dobrý sluha, ale zlý pán.
nasledujúci príspevok »
Poruchy príjmu potravy u detí


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!