Úvod do arteterapie a artefiletiky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 3. 2019 do 16. 3. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou liečby a sebepoznania. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi i dospelými, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať u detí emocionálne, sociálne a komunikačné zručnosti, pri dospelých je využívaná ako prostriedok sebavyjadrenia a rozvoja osobnosti.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Teoretická časť:

● historické východiská arteterapie a artefiletiky

  arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie

● základné východiská a možnosti využitia artefiletiky a arteterapie

● ciele arteterapie a artefiletiky

● význam reflexívneho dialógu

● špecifiká individuálnej a skupinovej práce

● príprava a priebeh stretnutiaZážitková časť:

● sebaskúsenostné  arteterapeutické a artefiletické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie

● arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

sebaskúsenostné hry

 

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii a artefiletike dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Kedy: 15. - 16. marca 2019 (piatok: 13:00 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00)

Kde: OZ Nervuška – ARTE, Hattalova 12/A, Bratislava

 

Účastnícky poplatok  85,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Aby sa dala platba identifikovať, do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

Prihláška: nájdete na www.nervuska-arte.sk

Prihlášku treba poslať najneskôr do 28. 2. 2019.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Techniky arteterapie pre deti
nasledujúci príspevok »
Odborná konferencia Mosty k rodine


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!