Úvod do arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 30. 11. 2017 do 1. 12. 2017

Miesto akcie: Bratislava - Dúbravka


Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

 

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

● pohľad do histórie

● základné východiská a možnosti využitia arteterapie

● ciele arteterapie

● forma, obsah, proces v arteterapii

● význam reflexívneho dialógu v arteterapii

● špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie

● príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia

●  arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie

Zážitková časť:

● sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii

● arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

● sebaskúsenostné hry

 

 Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Kedy: 30. novembra a 1. decembra 2017 (štvrtok: 8:00 – 16:00, sobota 8:00 – 14:00)

Kde: Centrum rodiny - Bazovského 6, Bratislava

 

 Účastnícky poplatok  65,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať, do poznámky oveďte svoje meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Kontakt (č. telefónu a e-mail):

Profesia:

Prihlášku treba poslať najneskôr do 20. 11. 2017.

Počet účastníkov – max. 16. 

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na: Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Techniky arteterapie pre deti
nasledujúci príspevok »
Odborná konferencia Mosty k rodine


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!