II. špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 2. 2018 do 22. 2. 2018

Miesto akcie: Partizánske


II. špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou

Pozývame Vás na II. špeciálno-pedagogickú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému:

DIAGNOSTIKA, TERAPIA A INTERVENCIA DETÍ S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA A SPRÁVANIA V INKLÚZII. 

 
Viac informácií (registrácia) e-mailom : spec.ped.konferencia2018@gmail.com
 

Program konferencie

 

8:00 – 8:45

registrácia účastníkov

 

9:00 – 9:30

oficiálne otvorenie pod záštitou primátora mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD.

a predsedníčky Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR Mgr. Bianky Kubovičovej

 

9:30 – 9:50

Dyskalkúlia

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Masarykova univerzita v Brne

 

9:50 – 10:10

Nové trendy v diagnostike ADHD a Autizmu a možnosti terapie

Mgr. Bibiána Naďová

EEG Biofeedback inštitút Slovensko

 

10:10 – 10:30

Inklúzia v legislatívnom objektíve MŠVVaŠ SR

Mgr. Jarmila Chudá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

10:30 – 10:50

Dikaktické pomôcky overené praxou špeciálnych pedagógov

Mgr. Ivet Výrašteková Dalmádyová

Vydavateľstvo Pro Solutions

 

10:50 – 11:20

coffee break

 

11:20 – 11:40

Stimulace pozornosti a paměti s využitím kognitívního učení (program PAMIS)

PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Alžběta Kratochvílová

Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

 

11:40 – 12:20

Vývinové poruchy z pohľadu komplexnej intervencie

Mgr. Katarína Sipos

Centrum AVARE

 

12:20 – 12:40

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování pro lepší život

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

www.rozmotejtese.sk, Praha

 

12:40 – 13:00

Hlboko vnímavé deti – nadanie, alebo limit?

Mgr. Júlia Jurková, PhD.

špeciálna pedagogička, Prešov

 

13:00 – 13:10 "Krst" nových didaktických kariet "Dejové postupnosti I., II." PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková, Mgr. Svetlana Síthová pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, Veľké Leváre, Súkromné centrum Mirabilis

 

13:10 – 14:00

prestávka na obed

 

14:00 – 14:20

Kupoz a Kuprev : využití myšlenek pozitivní psychologie v terapii dětí s vývojovými poruchami učení a chování

Mgr. Barbora Krankusová, Martin Krankus

www.kuprog.cz, Praha

 

14:20 – 14:40

Konkrétne námety na reedukáciu detí s poruchami učenia

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Nová Dubnica, AŠPŠaP

 

14:40 – 15:00

Nedirektívna terapia hrou a jej využitie u detí s vývinovými poruchami učenia a správania

Mgr. Žaneta Žitňáková

Univerzita Komenského, Bratislava, CŠPP pri ZŠ pre žiakov so SP, int. V. Gaňu v Kremnici

 

15:00 – 15:20

Dôležitosť hraníc vo vzťahu (nielen) v terapeutickej práci s dieťaťom

Mgr. Lucia Bednárová

Ústav speciálněpedagogických studií, Univerzita Palackého v Olomouci

 

15:20 – 15:40

Delfinoterapia a Tibetské misky u detí s vývinovými poruchami učenia a správania

Mgr. Zuzana Mathéová

Delfinária v Konstanca (Rumunsko), Antalya (Turecko); príprava v Bratislave

 

15:40 – 16:00

coffee break

16:00 – 16:20

Inklúzia očami homeschoolujúcich matiek detí s vývinovými poruchami

Ing. Zuzana Michalíková, Lucia Rosáková

OZ inkluCiTy

 

16:20 – 16:40

Vnímavá škola pre všetkých

Mgr. Barbora Babicová

EDUMA od emócií k poznaniu, Bratislava

 

16:40 – 17:00

Vývinové poruchy učenia a ADHD v praktických aktivitách

Mgr. Svetlana Síthová

Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske

 

17:00 – 17:10

záver konferencie

 

moderátor konferencie:

Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

 

 

Sprievodné akcie konferencie

 

 

DYSLEKTIK

interesantné produkty (tričká, tašky a iné) vytvorené zábavnou formou dyslektického videnia

 

DYSLEXIA objektívom NEDYSLEKTIKOV

výtvarná súťaž pre deti (vyhodnotenie)

 

KONFERENCIA pre mozog & RELAX pre dušu

inštrumentálny koncert v podaní PaedDr. Edity Šimončičovej

 

DYSLEKTICKÝ fotokútik s podtitulom DYSLEXIA nie je TABU

fotokútik vytvorený na propagáciu dyslexie a rozvoj kreativity účastníkov konferencie

 

Vydavateľstvo Pro Solutions

vystavovateľ vystavovateľ publikácií, didaktických hier vhodných aj pre deti so ŠVVP

 

Vydavateľstvo INFRA Slovakia

odborná a metodická literatúra pre špeciálnych pedagógov, zmysluplné hry a didaktické karty pre deti so ŠVVP

Informačný poster na tému Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) ako motivácia v rámci zážitkového učenia/aktivít detí s poruchami učenia a správania Mgr. et. Mgr. Martina Michalková Zmysel života, n. o., www.zmyselzivota.sk

------------------------------------------------------------------------------------------

Účastnícky poplatok je 35 € pre NEčlena Asociácie špeciálnym pedagógov škôl a poradní SR, pri platbe do 14. 02. 2018. Pri platbe priamo na mieste podujatia 45 €.
 
Účastnícky poplatok k úhrade pre člena Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní SR je 30 € je (platba do 14. 2. 2018), úhrada priamo na mieste podujatia 40 €.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tešíme sa na osobno-odborné a obohacujúce stretnutia.

 

« predchádzajúci príspevok
Ohliadnutie za III. Medzinárodnou arteterapeutickou konferenciou - Od Múzy k Psyché
nasledujúci príspevok »
Zdielanie praxe centrum BA


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!