Psychodráma - zážitkový seminár

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 11. 2017 do 25. 11. 2017

Miesto akcie: Žilina, Centrum pohybu a tanca Labyrint, Kuzmányho 6


Psychodráma - zážitkový seminár

Zážitkový seminár Psychodráma

Na úvodnom zážitkovom seminári sa zoznámite s psychodrámou, jej základnými metódami a praktickým využitím v praxi. Seminár je „ochutnávkou“, čo to psychodráma vlastne je. Zároveň je pozvánkou k 4- ročnej výuke psychodrámy, ktorá začne v septembri 2018. Účastníci sa môžu rozhodnúť pre výuku po absolvovaní semináru.
Psychodráma je celostvetovo veľmi rozšírená, a ako metóda má využitie nielen v psychiatrickej a psychologickej praxi, ale takisto je vhodná pre terapeutov, lektorov, manažérov, či vedúcich skupín. Keďže je to metóda otvárajúca cestu sebapoznania a rozvíjania sociálnych zručností, priťahuje čoraz viac ľudí, ktorý pracujú na svojom osobnostnom raste. Je to výuka vhodná pre každého, kto cíti potrebu vzdelávať sa a rozširovať svoje vedomosti a praktické zručnosti.

Čo je psychodráma?
Je to najstaršia metóda skupinovej terapie, kde sa o problémoch nielen rozpráva, ale prežívajú sa znovu na javisku. Je zvlášť zaujímavé zažiť účinky vlastnej akcie z iného uhla pohľadu. Cieľom psychodramatickej práce je prekonať pretrvávanie starých vzorcov, a vytvoriť schopnosť varírovať a rozšíriť svoje vlastné role v repertoári.
Aplikácia metódy nám umožňuje preskúmať minulosť, a vyvíjať riešenia pre súčasnosť a budúcnosť. Psychodráma so svojim základným nastavením podporuje osobný rast, a preto je vhodná pre skupinový, teamový a organizačný vývoj.

V psychodráme problém nielen pochopíme (racionalita), ale aj prežívame (emocionalita). Následkom katarzie je pochopenie a znovuprežitie, vďaka čomu vieme spontánne vytvárať nové vzory konania. Psychodráma poskytuje možnosť experimentovania , kde protagonista (účastník v hlavnej úlohe, ktorého problém sa odohráva) môže vyskúšať nové vzory správania sa.
Cieľom psychodrámy je aktivácia a intregrácia spontánnosti a kreativity. Konštruktívna spontánna akcia nastala, keď protagonista nájde novú a vhodnú odpoveď na novú, alebo už známu situáciu (Moreno 1959)

Podľa Morena /zakladateľa psychodrámy/, je psychodráma “ tá metóda , ktorá odhaľuje dušu pomocou činov“. Znamená to, že problémy neodhaľujeme rozorávaním sa, ako v psychoanalýze, ale samotnými činmi. Moreno spojil divadlo s psychoterapiou, ako aj s vierovyznaním a filozofiou. V psychodramatickej hre sa zahrá určitá daná situácia alebo problém jedného z účastníkov. Opätovným zahraním situácie sa vytvára nadbytok reality, čo poskytuje priestor na zmenu. Podľa Morena majú činy pridanú hodnotu oproti rozprávaniu. „Neveril tomu, že slová sú „kráľovskou cestou“ k duši . Podľa neho existuje od toho aj prvoradejšia úroveň, oblasť pod slovami: konanie a vzťah , čiže úroveň interakcie. “ Veril v hlad človeka po akcii, v to, že človek dokáže spontánnosťou a kreativitou prekonať prekážky, ktoré sa vyskytnú počas jeho života.

seminár povedie Peter Šnír a MuDr. Emőke Tarján

Peter Šnír
Je pôvodom Košičan s medzinárodnou identitou /žil v Rakúsku, USA, Nemecku, Anglicku a Maďarsku/ diplomovaný teológ a sociálny pracovník, študoval filozofiu. Má vzdelanie v aplikovanej psychológii /psychoanalýza, kognitívna a behaviorálna terapia, psychodráma, provokatívna terapia a skupinová dynamika/ s uplatnením v oblasti poradenstva, rozvoja osobnosti a organizácií. Pracovnú skúsenosť získal v oblasti predaja a manažmentu /1999- 2008/, od roku 1999 sa zameriava na tréning v oblasti: komunikácia, riešenie konfliktov, efektívne spolupracovanie, vytváranie úspešných teamov a rozvoj manažérskych schopností. Je odborníkom v skupinovej dynamike /tréningová metóda skupinovej dynamiky/, ktorú zaviedol na Maďarský trh a zavádza ju na Slovensko. Ako coach /vedúci/ je veľmi kreatívny a konforntatívny, s veľkou dávkou empatie. V jeho chápaní zmeny nastávajú v procese a nie zo dňa na deň. Je hercom v improvizačnom divadle Lakmucz /Budapešť/. Publikoval v tematike poradenstva a coachingu. Poradenstvo v nemocnici /1999/, Tréner sa hrá na ihrisku!? - coaching /2006/, Umenie konfrontácie v coachingu /2010/

MuDr. Tarján Emőke
Vyštudovala medicínu v odbore psychiatria. Už viac ako desať rokov vedie skupiny psychodrámy v Pekingu, Peke, Viedni, Bukurešti a rôznych mestách v Maďarsku a v Rumunsku (Multicultural Association of Psychology and Psychotherapy) Pracuje ako rodinná terapeutka v Budapešti a Mosonmagyaróvári. Okrem svojej súkromnej praxe a odbornej prípravy je výkonným riaditeľom plastickej chirurgie.

O výuke:
4-ročná výuka /800 hodín/. Bude prebiehať jedenkrát mesačne počas víkendov /sobota nedela/.
Cena za štúdium ročne je 1600 eur.
Absolventi štvoročnej výuky získajú certifikát lektora psychodrámy.
Skupina má obmedzení počet miest, preto je potrebné si miesto rezervovať.

cena za jednodňový zážitkový seminár /9:30 - 17.30/ je 70 eur

prihlášky a info: kristinasihelska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Súcit so sebou
nasledujúci príspevok »
Liečenie divadlom


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!