Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 5. 2018 do 20. 5. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania

Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými prejavmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti včasných intervencií u žiakov. Na modelových situáciách si vyskúšate odporúčané postupy zvládania problémových situacií a komunikáciu s nepokojnými a agrsívnymi deťmi.

 

V teoretickej časti sa seminár zameriava na možné zdroje nepokoja a agresie u žiaka, predovšetkým na stres, ktorý často vedie k úzkostným, depresívnym, impulzívnym ale aj hostilným prejavom, ktoré výrazne narušujú prácu v školskom prostredí.

 

V praktickej časti si účastníci a účastníčky na modelových situácicách vyskúšajú postupy zvládania problémových situácií doma aj v škole a budú nacvičovať komunikáciu nielen so žiakmi, ale aj učiteľmi a rodičmi o možnostiach intervencie v domácom prostredí.

 

TERMÍN:  19. – 20. mája 2018

 

MIESTO:  Bratislava

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorý sa o túto tému zaujímajú. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA

 

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a suprvízny výcvik.

 

KURZOVNÉ

100 Eur - pre záujemcov o absolvovanie skúšky v rámci aktualizačného vzdelávania 

85 Eur - ostatní

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

AKREDITÁCIA

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 6 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,  liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Záujemci a záujemkyne o kredity priznané MŠ SR musia splniť nasledovné podmienky:                             

 

-       Doloženie potvrdenia od riaditeľa školy alebo školského zariadenia o zaradení  do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, prípadne dokumenty o dosiahnutom vzdelaní potvrdzujúce príslušnosť k cieľovej skupine - na mieste pred začatím programu,

-       Doloženia potvrdenia o absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti  - na mieste pred začatím programu,

-       účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

-       úspešná záverečná prezentácia návrhov na riešenie prípadových štúdií pred účastníčkami a účastníkmi vzdelávania a lektorkou. Prípadové štúdie zabezpečuje lektorka.

 

Dané dokumenty (bod 1. a 2.) je potrebné predložiť na mieste konania kurzu pred jeho začatím.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín (20 hod.). Všetci na záver riešia prípadové štúdie, no tí a tie, čo majú záujem o kredity priznané MŠ SR budú riešenia aj verejne prezentovať.

 

PRIHLÁŠKA (s diakritikou)

Titul, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail): 

 

V prípade záujmu o získanie kreditov uveďte aj tieto údaje

Rodné priezvisko:

Miesto narodenia:

 

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

              

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Rozvíjanie súcitu k sebe- Všímavé zaobchádzanie s nárokmi a seba-kritikou
nasledujúci príspevok »
Emocionálna inteligencia v detskom veku a jej rozvoj


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!