Emocionálna inteligencia v detskom veku a jej rozvoj

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 12. 2017 do 11. 12. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Emocionálna inteligencia v detskom veku a jej rozvoj

Srdečne Vás pozývame na jednodňový seminár, ktorý je určený pre odborníkov z praxe. 

O seminári:

Moderná pedagogika by si mala viac všímať túto stránku malých osobností. Nemala považovať emočné prejavy žiakov a nedorozumenia medzi nimi za problémy. Sú tu prirodzené problémy umožňujúce ich osobný rast. Práve pri riešeniach nedorozumení sa totiž deti môžu učiť schopnostiam, ktoré rozvíjajú aj ich EQ. Znalosť vlastných pocitov a porozumenie svojim emóciám ponúkne deťom pomoc v rozvoji ich EQ. Deti, ktoré rozumejú svojim pocitom, sa lepšie rozhodujú a majú bohatú slovnú zásobu o pocitoch a emóciách. Vďaka tomu dokážu presnejšie vyjadriť, čo cítia a čo si myslia. Seminárom Vás bude viesť Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, detská psychologička s dlhoročnou praxou, lektorka emočnej inteligencie a šťastná matka dvoch detí.  

Čo sa dozviete?

  • Aké sú jednotlivé zložky emocionálnej inteligencie. 
  • Návrhy na rozvoj jednotlivých zložiek v prostredí školy. 

Jednotlivé oblasti: 

  • Zvládanie emócií dieťaťa. 
  • Schopnosť motivovať sám seba. 
  • Vnímavosť k emóciám druhých ľudí. 
  • Umenie medziľudských vzťahov. 
  • Sebauvedomenie a sebapoznanie. 

Termín a trvanie:

11.12.2017, 8:30-15.30

Účastnícky poplatok: (v poplatku je zahrnuté občerstvenie)

35€

Miesto konania:

CUZ, stredisko IVS Bratislava

Kontakt a prihlásenie:

dasa.karsayova@ivs.vs.sk

« predchádzajúci príspevok
Možnosti intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - obsadené
nasledujúci príspevok »
Sandplay, sandtray – základný kurz- OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!