Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 2. 2019 do 22. 2. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so zreteľom na rozvoj grafomotoriky

● výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie

● ako pomáhať v rozvoji grafomotorických zručností s využitím artefiletiky

● špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi

● rozvoj grafomotoriky a kresby a ich prepájanie

Zážitková časť:

● artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike so zreteľom na stimuláciu hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a  tvorivosť

● sebaskúsenostné hry

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kedy: 22. februára 2019 (9:00 – 16:00)

Kde: OZ Nervuška – ARTE, Hattalova 12/A, Bratislava

Účastnícky poplatok  45,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška: nájdete na www.nervuska-arte.sk

Prihlášku treba poslať najneskôr do 7. 2. 2019.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania v LM - obsadené
nasledujúci príspevok »
ponuka práce


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!