Artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Miesto akcie: Bratislava - Dúbravka


Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Kurz sa sústreďuje na detskú kresbu a detský výtvarný prejav ako na komunikačný prostriedok u detí s mentálnym zdravotným znevýhodnením. Kurz predstaví rôzne spôsoby a techniky ako výtvarne pracovať s danou cieľovou skupinou. Techniky sú vyberané s cieľom: terapeutickým, abreaktívnym a sebavyjadrujúcim.

 

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s deťmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením

● ako pomáhať deťom v sebavyjadrení

● špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi

Zážitková časť:

● artefiletické činnosti vhodné pre deti deťmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením

● artefiletické metodické cvičenia pre abreakciu napätia

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a  tvorivosť

● sebaskúsenostné hry

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kedy: 23. februára 2018 (8:00 – 16:00)

Kde: Centrum Rodiny - Bazovského 6, Bratislava

 

Účastnícky poplatok  40,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať, do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Kontakt (č. telefónu a e-mail):

Profesia:

Prihlášku treba poslať najneskôr do 13. 2. 2018.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Syndrom alebo nahoda ?
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce v DeD


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!