INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 10. 2018 do 9. 10. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 výukových a 1 skúškového modulu.

 

INPP metóda bola vyvinutá v Inštitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii. Inštitút bol zriadený ako súkromné výskumné pracovisko pre výskum dôsledkov nezrelosti vo fungovaní centrálneho nervového systému u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a u dospelých trpiacich agorafóbiou a panickou poruchou, pre tvorbu spoľahlivých diagnostických metód, účinných intervenčných a terapeutických postupov. Od roku 1975 poskytol inštitút pomoc tisícom detí a dospelých. Okrem toho tiež skúma efektivitu metód vyvinutých v INPP.

 

Požiadavky na frekventantov kurzu

Kurz je určený pre každého s minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelania, odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie.

 

Profil absolventa kurzu

Absolvent pozná rozdiel medzi normálnym a oneskoreným vývinom pohybových reflexov, ich príznaky a súvislosti. Vie vyhodnocovať neuromotorickú nezrelosť pomocou INPP dotazníka a INPP diagnostických testov. Dokáže interpretovať a komunikovať výsledky testov a navrhnúť dlhodobý intervenčný program pre klienta a sprevádzať ho týmto programom.

 

Miesto konania kurzu: Bratislava

 

Termín konania kurzu:

Modul 1: 9. – 12. október 2018

Modul 2: 26. – 30. november 2018

Modul 3: 25. február – 1. marec 2019

Modul 4: 4. – 6. jún 2019

 

Cena kurzu: 2 400,- € alebo  65 000,- CZK

 

Podrobnejšie informácie a prihlásenie: http://inpp.cz/rocny-kurz/

 

Kontakt: Monika Gregussová, monika.gregussova@inpp.online, +421 908 028 051

« predchádzajúci príspevok
Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie
nasledujúci príspevok »
VÝCVIK V JUNGOVSKEJ PSYCHOTERAPII


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!