Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 5. 2018 do 16. 5. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I. stupňa, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom príslušných odborov.

 Cieľ seminára:

 •  vedieť identifikovať neuromotoricky nezrelého žiaka a žiaka s problémami v sluchovom spracovávaní
 •  zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP
 • bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS a ich príčinami
 • vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy
 • oboznámiť sa s dostupnými intervenciami - terapia neuromotorickej nezrelosti a sluchový tréning
 • podať problematiku cez praktické príklady a príbehy detí o tom ako funguje ich mozog

 

Obsah seminára:

 • Neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky
 • Neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu
 • Narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie
 • Neurofyziologické dysfunkcie a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy
 • Sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia
 • Čo požadovať od psychológa a špeciálneho pedagóga?
 • Školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie
 • Možnosti individuálnej terapie (INPP a JIAS)
 • Príklady z praxe, krátke kazuistiky

 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, má skúsenosti so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

Poplatok: 25€, kontaktná osoba: Viera Lutherová, 0908 907 585, bližšie informácie nájdete tuna seminár sa môžete prihlásiť na adrese viera.lutherova@balans.help.

« predchádzajúci príspevok
Emocionálna inteligencia v detskom veku a jej rozvoj
nasledujúci príspevok »
Tematicko-apercepčný test - TAT


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!