Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 3. 2018 do 0. 0. 0000

Miesto akcie: Bratislava - Dúbravka


Jednou z funkcií čitateľskej gramotnosti je rozvíjať v deťoch i sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli deti schopné nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Čitateľská gramotnosť je teda základná kompetencia, bez ktorej nie je možné dosahovať kompetencie ďalšie.

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej sa využíva najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí, preto jej využitie pri rozvoji čitateľskej gramotnosti je mimoriadne osožné.

 

Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, pričom ako podnetový materiál bude využívaný práve text a práca s ním.

 

Obsahové zameranie kurzu:

 

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia artefiletiky ako nástroja pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

● artefiletické metodické cvičenia pre stimuláciu čitateľskej gramotnosti

● výtvarné techniky v prepojení s textom

● ako pomáhať v rozvoji čitateľskej gramotnosti s využitím artefiletiky

 

Zážitková časť:

● artefiletické činnosti rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a tvorivosť so zreteľom na čitateľskú gramotnosť

● sebaskúsenostné hry

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kedy: 19. marca 2018 (8:00 – 16:00)

Kde: Centrum Rodiny - Bazovského 6, Bratislava

 Účastnícky poplatok  39,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať, do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Kontakt (č. telefónu a e-mail):

Profesia:

Prihlášku treba poslať najneskôr do 09. 03. 2018.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

 

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce v OZ Odyseus: Psychológ/očka
nasledujúci príspevok »
Hľadáme sociálneho teraputa


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Miroslav Beňo 3. 2. 2018 15:42:26

Čitateľská gramotnosť je veľmi dôležitá. Škoda, že sa jej nevenuje zaslúžená pozornosť. Ak budete chcieť rozvíjať svoje čitateľské zručnosti, odporúčam tiež článok www.umeniekreativity.sk/citanie-s-porozumenim a najmä knihu How to read a book od Mortimera J. Adlera.


ostatné diskusné príspevky >