Systemická terapia v teórii a praxi. Hamburgský prístup

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 6. 2007 do 16. 6. 2007


Dr. Phil. Kurt L U D E W I G
v Košiciach ! ! !

Medzinárodný dvojdňový seminár spojený s workshopom
v dňoch 15.-16.júna 2007

ktorý vedie jeden z najvýznamnejších žijúcich predstaviteľov a nestorov systemickej psychoterapie v Európe i vo svete pod názvom:

" Systemická terapia v teórii a praxi. Hamburgský prístup"

Dr.phil. Kurt Ludewig v rokoch 1975 - 1992 pracoval ako vedúci klinický psychológ a psychoterapeut na Univerzitnej klinike pre detskú a dorastovú psychiatriu a psychoterapiu v Hamburgu a Münsteri.
Hamburgský tím, ktorý založil a viedol, a z ktorého v roku 1984 vznikol Inštitút pre systemické štúdiá v Hamburgu, sa venuje od roku 1978 dôslednému teoretickému skúmaniu i praktickej aplikácii prístupov systemickej psychoterapie.

Dvojdňový seminár má za cieľ jeho účastníkom predostrieť širokým a fundovaným spôsobom chápanie systemickej psychoterapie z pohľadu referujúceho. Kurt Ludewig bude zároveň referovať o centrálnych aspektoch systemického myslenia a jeho presadení do klinickej teórie a tento teoretický výklad doplní videoukážkami, praktickou live-terapeutickou prácou s klientami (dľa možností a záujmu účastníkov poskytnúť svojich klientov, prosíme kolegov nahlásiť záujem čo najskôr) a praktickými cvičeniami.

Seminár zahŕňa spolu 20 vyučovacích hodín vzdelávania v systemickej psychoterapii.

Literatúra:
Kurt Ludewig: Systemická terapie, Základy klinické teorie a praxe, vyd. ISZ Praha, nakl. PALLATA, Praha 1994
Kurt Ludewig: Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme 2005 (t.č. sa prekladá do českého jazyka)

Seminár je určený pre psychoterapeutov, psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, a študentov spomínaných odborov, ktorí sa zaujímajú o systemickú psychoterapiu a jej praktické využitie.
Seminár sa bude konať dva dni á 10 vyučovacích hod v piatok a v sobotu od 9,00 do cca 18,00 hod s prestávkou na obed.

Cena seminára: 2450 Sk

Do predbežnej prihlášky stačí uviesť Vaše meno, profesiu a kontaktnú adresu, na ktorú Vám zašleme ďalšie informácie.

Prihlášky môžete zasielať na:
PhDr. E. Linhová, ISZ Kosice, Húskova 47, 040 11 Košice, písomne i mailom (prihlášku si možno stiahnuť z www.isz.sk): linhova@isz.cz, linhova@pobox.sk, č.t.:0904 596 777.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie poplatku na číslo účtu ISZ KE: 262 172 1985/1100. Ako variabilný symbol použite nejaké svoje identifikačné číslo (napr. rod. čislo a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov). Ako účel platby uveďte svoje meno (kvôli jednoduchej identifikácii).

O zaradeni do seminára rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!
« predchádzajúci príspevok
CPPS - Referát poradensko-psychologických služieb
nasledujúci príspevok »
Ponuka kníh vydavateľstva F


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!